Само 2% от работодателите търсят висшисти по туризъм

0

denkov

В момента едва 2% от работодателите у нас наемат висшисти с диплома по туризъм, а тенденцията ще се запази до 2020 г. Това става ясно от социологическо проучване, проведено в подготовката на рейтинговата система на висшите училища в България.

Любопитен факт е, че въпреки намаления прием за предстоящата академична година, броят на първокурсниците в това направление ще надхвърли заявката на работодателските организации, които са декларирали необходимост от 1800 специалисти.

Придобитото висше образование в сферата на туризма е най-слабо в сравнение с всички други професионални направления, сочат данните на Националния осигурителен институт и рейтинговата система. Оказва се, че само 19,7% от абсолвентите с такива дипломи работят по специалността си при средно 47% при останалите професии.

„Тези данни показват, че в туризма има излишък на специалисти с висше образование. В същото време браншът се нуждае от кадри със средно образование. Затова усилията на МОН са насочени към развиване на професионалните гимназии по туризъм и към балансиране на студентите в професионално направление „Туризъм“, заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. В Бургас той участва в кръгла маса за образованието и реализацията на специалистите в бранша, заедно с министъра на туризма доц. Стела Балтова, представители на висши училища и на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България.

Към днешна дата 10 държавни и четири частни висши училища в страната обучават общо 4854 студенти в направление „Туризъм“. Сред предпочитаните специалности са „Мениджмънт в туризма“, „Управление на хотелите и ресторантите“, „Културен туризъм“, „Аграрен туризъм“, „Екологичен туризъм“, „Алтернативен туризъм“, „Кетъринг“.

Средно образование в сферата пък дават 112 училища, като 85 от тях са професионални гимназии, 25 – средни училища, а 2 – за деца с увреден слух. Към февруари 2017 г. те имат общо 19 526 ученици за придобиване на първа, втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация от направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и за трета степен на професионална квалификация от направление „Пътувания, туризъм и свободно време“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *