Month: April 2017

Нови 14 мерки по ОП „Наука и образование“ представи МОН

Документ с нови 14 мерки подготви Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерството на науката и образованието...