Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2018 г.

0

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 19 февруари 2018 г.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, проведено на 20 декември 2017 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания през 2018 г. – Правилник, график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в Алма матер.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 19 февруари 2018 г. Крайният срок е 9 март 2018 г. за първата кандидатстудентска сесия и 18 май 2018 г. за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 18 март – 22 април 2018 г., а втората – в съботните и неделните дни от 27 май до 24 юни 2018 г.

Кандидат-студентите отново ще имат възможност да подадат документи онлайн, на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната. Зрелостниците могат да заплатят и таксите за явяване на изпит и за участие в класирането онлайн, в случай че регистрирането им е изцяло чрез онлайн системата за кандидатстудентската кампания.

За поредна година документите за класиране ще се приемат онлайн, а записите ще бъдат валидирани в периода 18-30 юни2018 г. в Ректората на Софийския университет, както и в офисите на бюрата в страната до 29 юни 2018 г.

На 10 юли 2018 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Класираните кандидат-студенти ще имат възможност от 11 юли до 13 юли включително да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи; да депозират оригинала на дипломата за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност; да не потвърдят или да не се запишат – в тези случаи отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

На 17 юли 2018 г. ще бъде обявен вторият етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, както и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 18 до 20 юли 2018 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране.

Третият етап на класирането ще бъде обявен на 24 юли 2018 г. Срокът за записване е от 25 до 27 юли 2018 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

За пета поредна година в Стопанския факултет на Софийския университет международно признати сертификати за ниво на езика В2 според Общата европейска референтна рамка за езици за владеене на английски, френски и немски език ще се приемат като условие за кандидатстване за специалностите „Икономика и финанси” и „Стопанско управление”. С международно признати сертификати за владеене на английски ще се допускат до участие в класиране и кандидати за специалност „Хебраистика”.

Пет от общо 117 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са регулираните специалности „Право”, „Медицина” и „Фармация” и две от специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика” и „Връзки с обществеността”.

Осем са новите бакалавърски програми за учебната 2017/2018 година на Софийския университет – „Учител по природни науки в основна степен на образование”, „Философия” на английски език, „Комуникационен мениджмънт”, „Компютърно инженерство”, „Публични информационни системи”, „История и чужд език” (английски или френски език), „География и английски език” и „Африканистика” на английски език.

До края на януари 2018 г. ще бъде издаден Справочник за кандидат-студентите. В края на февруари следващата година ще стартира участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в кандидатстудентските борси в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *