Month: December 2017

Осъвременяват се разпоредбите за заетост на чужди научни работници, студенти и стажанти в България

С предлагани от правителството промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в националното законодателство се въвеждат изискванията на...

Разширява се кръгът от ученици с право да получават стипендии

Правителството одобри условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, което съгласно Закона за предучилищното...

Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2018 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 19 февруари 2018 г. На заседание на...

Елена Маринова бе член на журито и награди най-добрия студент на България в категория „Природни науки, математика и информатика“ на церемонията „Студент на годината 2017“

Елена Маринова, президент на Мусала Софт бе член на журито и XI-то издание на националния приз „Студент на годината" и...