Business Intelligence дава най-добрите отговори на въпросите на бизнеса

Днес всеки бъдещ мениджър трябва да разбира от данни и да притежава добри аналитични способности. Широкото навлизане на Business Intelligence системите изисква познаване на техните възможности. BI не е един определен продукт или нещо, което засяга един процес, а цялостна концепция за извличане и обработка на данни.

С BI имаме възможност да огледаме информацията от различен ъгъл, да правим по няколко справки едновременно, включително таблични справки и много други. Този тип системи позволяват на компаниите използването на няколко KPI (ключови показатели за ефективност), които виждаме едновременно за справкитe. Това позволява на потребителя много по-бързо и лесно да възприеме информацията. Потребителят разполага с всички необходими данни, може да създава справки сам, използва много неща и по-бързо стига до отговор на въпросите си.

BI позволява на компаниите да виждат цялостната картинка. Мениджърите могат да вземат много по-бързо решения, тъй като всичко, което е необходимо като информация е пред тях. BI е ключов фактор за успешно управление на една фирма. Софтуерът дава възможност за бързо вземане на решения, като мениджърите разчитат на информация, която е актуална точно към настоящия момент.

Магистратурата по ERP се осъществява от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в партньорство с ERP Academy и представители на някои от водещите български компании за разработка и внедряване на бизнес софтуер. Сред експертите, които обучават студентите в магистратурата са Balkan Services, които водят специализиран курс по BI. Business Intelligence курсът дава възможност на обучаващите се да се запознаят с реални решения за компании от различни индустрии. В сътрудничество със специалисти от  компанията  студентите получават достъп до върхови технологии и ноу-хау за тяхното използване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *