Editor

Синдео: Учителите в България активно търсят възможности за допълнително обучение

Изискванията към учителите, училищните ръководители и възпитателите са високи. Те играят решаваща роля за постигането на висококачествено образование за всички...