39 учители по техника и информатика ще преминат обучение в ЦЕРН

0

39 учители по професионална подготовка в областите „Техника“ и „Информатика“ ще преминат обучение в ЦЕРН. Кандидатите могат да подават документи в МОН всеки работен ден до 8 септември 2017 г.

Пътуването и обучението на преподавателите ще се проведе в периода 14-22 октомври 2017 г. Разходите за транспорт и нощувка на участниците са заложени в бюджета на Национална програма „Квалификация“. Средствата за петдневния курс се поемат от образователния офис на ЦЕРН. В рамките на обучението преподавателите се запознават с ускорителите на ЦЕРН и с цялата информация около откриването на Хигс – бозона. Ще се запознаят и с последните открития на Европейската агенция за ядрени изследвания. Обучението ще подпомогне квалификацията на учителите, така че да са в течение с последната информация в своята област. До момента през такива обучения са преминали над 500 преподаватели – освен по техника и информатика, също и по физика и природни науки.

Обучението се провежда на български език, но владеенето на чужд език носи допълнителни точки на кандидатите. Сред изискванията има критерий учителят да е участвал в училищни, общински, национални и международни проекти и програми или в научни разработки в последните пет години, както и в квалификационни форми по предмета, който преподава. Взема се предвид и информацията дали учениците, които е обучавал, са се явявали на състезания по съответната учебна дисциплина, има ли техният преподавател награди и каква образователно-квалификационна степен е придобил в последните пет години.

Учители, които вече са участвали в образователни програми на ЦЕРН, нямат право да участват. Повече информация относно кандидатстването и критериите за подбор може да бъде намерена на интернет страницата на МОН в раздел „Програми и проекти“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *