Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на науката, изкуството и техните приложения.

Мотото на Ученическия институт на БАН е: „Изследвайки, научаваш повече!“

Условия на конкурса за лого на УчИ-БАН:

  • В конкурса могат да участват само ученици.
  • Предложенията могат да са разработени индивидуално или от колектив.
  • Един автор/ авторски колектив не може да участва с повече от две предложения за лого.
  • Предложенията трябва да включват черно-бял и цветен вариант, всеки в два файлови формата, EPS иPDF (резолюция 300 dpi, прозрачен фон). Предложенията трябва да са придружени с описание на основната идея на автора/авторите.

Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и класирани от експертно жури. Оценяването ще става по следните критерии: оригиналност на идеята и изпълнението, атрактивност, яснота, връзка с науката, изкуството и с живота на учениците. Не се  препоръчва използване на стилизации на колби, епруветки, лица на известни учени и други износени клишета.

Материалите можете да подавате онлайн на сайта на БАН: http://www.bas.bg/ученически-институт-на-бан/или да изпратите по пощата на адрес:

Ученически институт на БАН: ул „15 ноември, № 1, София 1040.

Към проектните предложения е необходимо да има придружително писмо в свободен текст с информация за автора/авторите: три имена, възраст, училище, актуална ел. поща, телефон за връзка.

Награди:

Грамота и парична награда ще получат класираните от първо до трето място проекти за лого на УчИ-БАН.

Първа награда: 350 лв.
Втора награда: 150 лв.
Трета награда: 100 лв.

Допълнително могат да бъдат връчени специални и поощрителни награди.

Срокове:

Предложения за графичен знак на Ученическия институт на БАН се приемат до 30 юни 2018 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на БАН до 25 септември 2018 г.

За допълнителна информация, можете да се обръщате към г-жа Елена Панчовска, административен координатор на УчИ-БАН на адрес: elena@cu.bas.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *