Тони Николов представя новата си книга „Бленувана София“

0

На 16 септември (петък) от 18:00 часа в Музей „Борис Христов“, Тони Николов ще представи най-новата си книга, която носи заглавието „Бленувана София“ и излиза с логото на издателство РИВА. По време на събитието за книгата ще говорят Теодора Димова, Михаил Неделчев и Митко Новков, а откъси от нея ще прочете актьорът Руси Чанев.

Софийските истории са многобройни, често потайни и винаги интригуващи. Особено когато са разказани от Тони Николов с неговата неподражаема проницателност. Преди година той ни поднесе 20 виртуозно разказани истории. Ето че вече е събрал нова колекция от малки бисери в „Бленувана София“.

В новите 20 истории отново се разкрива една София, за повечето от нас едновременно позната и непозната. По странните прищевки на съдбата той изгражда един невидим град, по чиито улици ние се движим, но чиито отдавнашни обитатели не помним и не познаваме. А той ни дарява със своята необикновена способност да прониква в къщи, разрушени от годините, от бомбардировките или от немарата, да ги описва тъй, все едно, че е бил там, все едно е живял в друго столетие, сред други хора, все едно, че те са неговите съвременници, а не ние.

Смисълът на литературата е да насочва вниманието ни към тези необясними и трудно доловими отношения между живи и мъртви, между създадено и унищожено, между съществуващо и имагинерно. Тони Николов попива в себе си историите и тайните на една София, която възкресява в книгите си и която без неговите текстове, би изчезнала, може би безследно и безвъзвратно.

Тони Николов е философ и журналист. Главен редактор е на „Портал Култура“ и сп. „Култура“. Автор е на статии в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж.Бернанос, Р. Жирар, Ж.Грийн, Вл. Гика, К. Вирджил Георгиу, на енцикликата „Блясъкът на истината“ и на книгата на Бенедикт XVI „Светлина на света“. Съставител е на тритомника с есета на Георги Марков. Автор е на книгите „Пропуканата България“, „Българската дилема“,  „Спомнена София“ и „Бленувана София“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *