ТИТАН Златна Панега и деца от училищата в региона се грижат заедно за природните богатства на България

0

Деца от училищата в с. Златна Панега, с. Румянцево, с. Брестница и техните учители се включиха в иновативни открити уроци

 

ТИТАН Златна Панега организира през месец май 2023 г. пореден открит урок за децата от местните училища. Основна цел на инициативата е популяризация и опазване на заобикалящите ни природни богатства чрез серия от иновативни уроци сред природата, посветени на разнообразни екологични теми.

На екопътека „Искър-Панега“ участниците поговориха за дивите опрашители, кои са те, защо са толкова важни за хората, кои са причините за изчезването им и как да ги опазим. Гост беше местен пчелар от гр. Луковит, който представи интересни факти за живота на пчелите, полезните продукти, които те произвеждат, и значението им за оцеляването на планетата. Всички участници в урока получиха „сладки“ подаръци.

Специфичната флора в района е предпоставка за наличието на голям брой опрашители, които от своя страна допринасят за здравето на екосистемите и за значително увеличаване на биоразнообразието. Сред тях са установени някои редки видове пеперуди.

Инициативата с младите природолюбители стартира през месец ноември 2022 г. с децата от училищата в с. Златна Панега, с. Румянцево, с. Брестница и техните учители. Те участваха в открит урок, посветен на карстовите процеси и карстовите форми, който се проведе в реална среда на езерото Глава Панега.

Нагледно бяха представени спецификите на карстовите образувания, тяхното формиране и значението им за местната флора и фауна. Децата с ентусиазъм и любопитство проследиха демонстрациите и се включиха активно във викторината за карстовите форми и в търсенето на „съкровища“ – характерни за карстовите терени растителни и животински видове.

Титан Златна Панега е поела дългосрочен ангажимент към устойчивото развитие на районите, в които функционират нейните производствени мощности, както и в национален мащаб. Компанията работи активно в подкрепа на каузата за осигуряване на достъпно и качествено българско образование за децата в региона. Целенасочено организира и подкрепя редица инициативи, които целят да осигурят по-добри възможности на хората от местните общности за развитие и професионална реализация.

Циментовият завод е разположен в красив карстов регион, на една ръка разстояние от един от най-големите карстови извори на Балканите, Глава Панега, и в непосредствена близост до защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 – Карлуковски карст.

Изворът Глава Панега, подхранван от водите на р. Вит и от тези на заобикалящия го карстов район, дава началото на река Златна Панега, където се среща балканската пъстърва и критично застрашения вид риба главоч.

Заобикалящият карстов феномен е характерен с уникалните си надземни и подземни карстови форми и е убежище на редица редки и застрашени видове от българската флора и фауна.

В тази връзка е обособена и защитена зона Карлуковски карст, която има за цел запазване на местообитанията и подобряване на природозащитното състояние на някои видове птици, срещащи се в района, част от които включени в Червената книга на България с категория „Застрашен“ или „Уязвим“.

Красивите карстови пещери са дом на няколко вида прилепи, които попадат в Червената книга на България и са със статут защитени на територията на цялата страна.

Характерни за района са и местообитанията от полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик, обхващащи разнообразни сухолюбиви тревни съобщества, като по-влажните зони на тези местообитания се отличават с богатството си на орхидеи и в този си вариант те са приоритетни за опазване в целия Европейски съюз.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *