Техническият университет – София предлага 4 нови бакалавърски специалности

0

Започва приема на заявления за явяване на предварителните кандидатстудентски изпити

 

От 21.02.2022 г. кандидат-студентите могат да подават заявления за явяване на предварителни тестове и изпити в Техническия университет – София. Подаването на заявлението става по един от следните начини, до два дни преди датата на всеки изпит:

  • в Учебен отдел на ТУ – София, учебен блок 2, ет. 3 и във филиалите в Пловдив и Сливен;
  • по интернет;
  • в бюрата за приемане на документи по градове.

Изпитите ще се проведат по следния график:

  • Тест по математика – 19.03.2022 г.,  02.04.2022 и 16.04.2022 г.;
  • Немски език (за прием във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт) – 09.04.2022 г.
  • Английски език (за специалността „Индустриално инженерство“ във Факултета за английско инженерно обучение и за специалността „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“ в Машинно-технологичния факултет) – 09.04.2022 г.
  • Рисуване – 16.04.2022 г., Композиция – 17.04.2022 г. – за специалността „Инженерен дизайн”.

Всички предварителни тестове и изпити ще се проведат дистанционно, с изключение на изпита по немски език,  който ще е присъствен.

Тази година Техническият университет – София предлага обучение по 4 нови бакалавърски специалности „Интелигентни системи и изкуствен интелект“, „Интелигентни системи и изкуствен интелект – на английски език“, „Анализ на данни“ и „Киберсигурност“.

Според Рейтинговата система на висшите училища в България за 2021 г. ТУ – София отново е първенец в 6 професионални направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“ и „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Признание за високото ниво на обучение е и оценката по институционалната акредитация на Техническия университет – София – 9,56. Освен това ТУ – София е със статут на изследователски университет, присъден от Министерството на образованието и науката.

Техническият университет – София е едно от двете акредитирани висши училища в България, включени в авторитетната световна класация на университетите Times Higher Education World University Rankings за 2022 г. и е поставен на позиция „1201+“ сред повече от 2000 университета от 99 държави.

Техническият университет – София е съучредител на Европейския технологичен университет (EUt+), съюз на осем европейски висши училища, с което за студентите се откриват нови възможности за мобилност в обучението и получаване на международно признато европейско висше образование.

Подробна информация за кандидатстудентската кампания 2022/2023, може да се намери в сайта на  ТУ – София на следния адрес: https://priem.tu-sofia.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *