СУ „Св. Климент Охридски“ получава четириетажна сграда в София

0

Одобрено беше отнемането на имот от Професионалната гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ в София, бул. Черни връх №37, за да бъде предоставен безвъзмездно на Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Той е с площ 9830 кв. м. и се предоставя с построената в него четириетажна сграда на площ от 1175,74 кв. м. Предоставянето на имота ще даде условия за създаването на учебна база за обучение по предклиничните дисциплини на студентите от Медицинския факултет към университета. През 2015 г., поради неизползването на пълния капацитет на сградата – собственост на гимназията, министърът на образованието и науката е определил държавен имот на ул. „Балша“ №2 за нов официален адрес на Професионалната гимназия по облекло, който да се ползва съвместно с Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн, считано от учебната 2018/2019 година.

Правителството одобри и решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда, необходими за изграждането на АМ „Струма“, лот 3.3, с обхват от км 397+600 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) и нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница. Имотите са в землището на община Сандански, а финансирането се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Министерският съвет прие и решение за продажба на имот, собственост на България в град Монтевидео, Източна република Уругвай. Имотът е апартамент, който не е бил използван от закриването на дипломатическото ни представителство през 1998 г., но продължава да генерира разходи под различни такси и застраховки. Недвижимата собственост ще бъде продадена за не по-малко от 285 хил. щатски долара.

Беше одобрено и решение Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията да получи безвъзмездно поземлен имот с площ 102 кв. м. и начин на трайно ползване – ж.п. линия в землището на село Завой, община Тунджа. Той ще бъде използван за реализацията на обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас – фаза 2“. До сега имотът – публична държавна собственост се е управлявал от областния управител на Ямбол.

Кабинетът отне правото на управление върху имот публична държавна собственост от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството  към Министерството на земеделието, храните и горите и го предостави за управление на областния управител на Добрич. Причината е, че имотът е с отпаднала необходимост за земеделското ведомство. Имотът е с площ 11 696 кв. м. заедно с построените в него две селскостопански сгради и се намира в гр. Добрич, промишлена зона „Север“, бул. „25-и септември“ № 98.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *