СУ организира обучителни семинари за учители и библиотекари

0

1От 10 до 24 октомври в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ) ще се проведат три обучителни семинара за учители и библиотекари от цялата страна. Обученията се провеждат по проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти (EU PETR)“ (ERASMUS + Programme – Jean Monnet Action).

Инициативата JM-Schools се ръководи от Философския факултет в тясно сътрудничество с водещи специалисти от Факултета по педагогика и от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ. Основната цел на проекта е да насърчи споделянето на добри практики в преподаването на знания за ЕС в началното и средното образование чрез взаимодействие между представители на академичната общност, обучители на учители, учители в различните степени на образователната система, бъдещи учители и библиотекари.

Семинарите ще се проведат на 10-11 октомври, 17-18 октомври и 24 октомври 2015 г. във видео-конферентната зала „Яйцето“ на Философския факултет на СУ (бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 4). Те ще се излъчват и онлайн .

По проекта е разработена иновативна онлайн платформа за споделяне на ресурси (текст, аудио, видео), в която може да се включи всеки желаещ.

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *