Студенти първокурсници и професионалисти от мебелната индустрия откриха новата учебна година в ЛТУ

0

Факултет „ Горска промишленост“  обучава над 80 младежи в 3 различни специалности в първи курс

 

Настоящи и вече завършили студенти от Факултет „Горска промишленост“ в Лесотехнически университет – София (ЛТУ) откриха новата учебна 2022/23 г. с официално събитие „Запознаване с професията“ на 26 септември 2022 г. В тържествената церемония се включиха близо 100 души: ръководството на факултета, преподаватели, студенти и вече завършили професионалисти с доказан опит в сектор дървообработване и мебелна промишленост, интериорния и мебелния дизайн, а също и представители на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Камарата от години е партньор на ЛТУ и подкрепя каузата за по-качествено висше образование, като осигурява възможности за стажове и обучения, организира срещи между бизнеса и студентите. Всяка есен Факултет „Горска промишленост“ и БКДМП съвместно организират събитието „Запознаване с професията“ в аулата на ЛТУ, което има за цел да срещне студентите от първи курс с вече завършили и успели хора от бранша и те да ги мотивират със споделяне на ценен опит, вдъхновяващи примери и постижения от практиката.

Тази година във Факултет „Горска промишленост“ ще се обучават над 80 студенти в първи курс в три различни специалности: „Инженерен дизайн (Интериор и дизайн за мебели)“, „Технология на дървесината и мебелите“ и „Компютърни технологии в мебелната индустрия“. По време на следването си студентите ще се подготвят за работа като конструктори и дизайнери на мебели и обзавеждане на жилищни и обществени сгради, инженер-технолози за производството на мебели и дървообработването и инженери с компетенции в областта на дигитализацията, цифровизацията и CNC технологичните процеси. В своята 30-годишна история БКДМП активно участва в образователните процеси и поддържа контакти с Факултет „Горска промишленост“, като предоставя възможност на студентите да получат по-добро практическо обучение в различни фирми, членуващи в Камарата, и шанс за работа с най-новите машини и технологии.

Проф. д-р Живко Гочев, декан на факултет „Горска промишленост“, в своето обръщение към първокурсниците, отбеляза, че те са избрали университет и факултет с традиции, с добра материално-техническа база, изградена и с помощта на бизнеса, но успехите идват с много учене и интелектуални усилия, с трупане на знания и усъвършенстване на социални умения.

„БКДМП е една от най-активните браншови организации, която развива добри отношения със средното и висше образование. Стремим се да даваме положителен пример как бизнесът може да сътрудничи на университетите, като предоставя практика, опит и използване на възможно най-нови машини и технологии. Даваме възможност на младите хора да придобият реална представа за работата в мебелните и дървообработващите предприятия. Да видят и усетят, че става въпрос за бранш, който се развива бързо и използва все повече нови технологии. За нас е важно да вдъхновим младите хора да работят в сектора. Само с позитивни истории, атрактивна практика и полезни обучения може да предолеем липсата на висококвалифицирани кадри, която с всяка следваща година се засилва все повече. Малко са младите хора, които се записват да учат в професионалните гимназии и впоследствие в университети като ЛТУ. Години наред браншът не беше сред модерните и е време да променим този образ, защото нашият сектор е сред икономически силните, осигуряваме близо 3% от БВП на страната и даваме препитание на 55 000 души, а голяма част от продукцията се изнася в чужбина “, заяви по време на откриването на учебната година проф. д-р Васил Живков, председател на БКДМП и ръководител катедра „Интериор и дизайн за мебели“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *