Стефан Николов представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер

0

Стефан Николов – управляващ партньор на ITC Consult представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер. Това е поредната година, в която софтуерната компания подкрепя каузата на ERP Academy за качествено обучение на специалисти в областта и разпространение на ERP знанието.

„Бизнес софтуер и ERP платформи“ е единствена и уникална за България магистърска програма, която е изцяло фокусирана върху бързо развиващия се сегмент на системите за управление на бизнеса. По време на следването си студентите получават знания както от експерти в бранша, които притежават богат практически опит и умения, усвоени в реална бизнес среда, така и от утвърдени академици с дългогодишен стаж в образованието. Студентите се запознават с методологията на различните платформи за управление на бизнеса, получават възможност да се докоснат до върхови технологии и ноу-хау за тяхното практическо управление и прилагане в реална среда.

„Информационните технологии привличат все повече внимание като един от най-бързо развиващите се сектори в страната, популярен с добрите условия на труд и тенденцията за продължаващо развитие, които предлага. Постепенно ИТ секторът придобива все по-голямо значение, а развитието му в бъдеще може да се окаже ключово за доброто позициониране на страната в световната икономика. Вече все повече компании усещат и нуждата от добри бизнес консултати, които са в основата на нашата работа.  Именно за това ние от ITC Consult се радваме, че можем да бъдем част от промяната и да подпомогнем развитието на бъдещите колеги, споделяйки нашите знания и опит с тях“, коментира Стефан Николов.

Участието на ITC Consult в специализираните обучения е част от политиката на компанията за сътрудничество с образователните институции и подкрепата на млади таланти. В обучението на студентите взе участие и Тодор Йонков – част от отдела по внедряване на българската компания, който даде възможност на студентите да се докоснат до ERP платформата ERP.net и да се доближат до реалната практика и бизнес среда.

ERP Academy е основана през 2015 година, като за този период обучава 5 випуска студенти в единствената по рода си в България и Европа магистърска програма с авторска методология на преподаване „Бизнес софтуер и ERP платформи“, подпомага университетите и училищата в създаването на качествени учебни програми и реализира десетки събития и проекти, насочени към образованието, бизнеса, научните среди и различни социални каузи.

Академията работи съвместно с университети, преподаватели, фирми, браншови организации и експерти от бизнеса, с цел да подпомогне образованието да бъде по-близко до реалните нужди на бизнеса, а бъдещите кадри максимално подготвени за пазара на труда в сферата на бизнес мениджмънта и информационните технологии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *