Стартира третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“

0

С третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“ Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.

Мисията на Фондация „Америка за България“ в областта „Бизнес, предприемачество и технологии“

Фондация „Америка за България“ подкрепя програми, които увеличават производителността на малките и средни предприятия в България, и работи за повишаване ефективността на частния сектор чрез въвеждането на иновации и нови технологии. Приложната наука и трансферът на технологии винаги са били от голям интерес за работата на Фондацията и настоящият конкурс допълва усилията ни в тази посока.

Подкрепят се инициативи, които:

Изграждат предприемачески и бизнес умения. Фондация „Америка за България“ подкрепя развитието на жизнена предприемаческа среда като предоставя обучения на различни нива, мотивиращи хората да развият у себе си предприемаческа нагласа и ги подготвя да започнат и развиват успешен бизнес.

Ускоряват въвеждането на технологии и иновации. Фондацията работи в партньорство с професионални организации, университети, изследователи и лидери от индустрията, които са двигател на промяната и спомагат за прилагането на иновативни практики и технологии.

Ще бъдат финансирани проекти,

разработващи иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, включително интернет на нещата (Internet of Things) и умни устройства, интелигентни преносими устройства (wearable electronics) за следене на здравни показатели, smart home и smart city системи, умни решения и технологии за здравеопазване, околна среда и достъпност на хора с увреждания, умни решения за селското стопанство и други.

Проектите следва да бъдат с висок потенциал за намиране на бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години) и да имат реален и измерим ефект за бизнеса, индустрията и/или подобряване качеството на живот на отделни групи хора и общности.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Повече информация за условията на конкурса има тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *