Софийският университет ще обучава следващото поколение космически инженери на България

Във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира проектът за космическо обучение „Space Education for Bulgaria“, подкрепен от Европейската космическа агенция (ЕКА). Това е голяма стъпка, тъй като успешното му изпълнение ще засили партньорството между българската научна общност и ЕКА, която за първи път подкрепя разработката на университетски курсове у нас.

В рамките на проекта „Космическо образование за България“ се предвижда да бъдат разработени девет курса по космически технологии и техните приложения. Те ще се водят както от университетски преподаватели, така и от специалисти от Българската академия на науките (БАН) и представители на бизнеса, които имат частни космически компании и инициативи.

Целта е да се засили теоретичната и практическата подготовка на младите кадри за космическата индустрия у нас. Както и да се утвърди привлекателността на Физическия факултет на Софийския университет като водещо място за обучение в областта на космическите изследвания.

Голяма стъпка е и участието на гл. ас. д-р Владимир Божилов от Катедра „Астрономия”, който ще ръководи проекта. Сред авторите на курсовете са учени от СУ, от Института по астрономия към БАН и др., които ще споделят своя приложен и теоретичен опит със следващото поколение технически инженери у нас.

Проектът е с бюджет 97 430 лева и се финансира от ЕКА в рамките на Плана за европейските коопериращи държави (PECS). Изпълнението му ще продължи две години, а курсовете ще бъдат включени в програмите за учебната 2022/2023 година.

Всички създадени продукти в рамките на проекта ще бъдат оформени като електронни книги. Те ще бъдат безплатни и достъпни за всеки, който се интересува от темата.

Повече информация е достъпна тук: https://astro.phys.uni-sofia.bg/p9/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *