Софийският университет организира Лятна школа по нанотехнологии за учители

Софийски университетФизическият факултет на Софийския университет организира Лятна школа по нанотехнологии за учители. Инициативата се организира със съдействието на Министерството на образованието и науката (МОН).

Лятната школа ще се проведе в периода 7-11 юли 2014 г. в зала А-205 на Физическия факултет (бул. „Джеймс Баучер” № 5). В програмата са предвидени 12 лекции и 8 практически упражнения. Събитието ще даде отговор на въпроса защо нанонауката е специална, ще систематизира методите за получаване на наноструктури и ще очертае перспективите пред наноелектрониката.

Участието си са потвърдили 56 учители от цялата страна. След успешно завършване на школата всички те ще получат официални сертификати от Министерството на образованието и науката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *