Синдео: Учителите в България активно търсят възможности за допълнително обучение

0

Изискванията към учителите, училищните ръководители и възпитателите са високи. Те играят решаваща роля за постигането на висококачествено образование за всички учащи и следователно трябва непрекъснато да развиват своите компетентности, за да отговарят на предизвикателствата на динамичната среда. В сравнение с минали години, учителите днес се изправят пред по-големи предизвикателства, свързани с технологични иновации, изменящи се образователни стандарти и разнообразие на ученическите профили. Затова е от съществено значение учителите да разполагат с актуални знания и умения, които да им помогнат да отговарят на нуждите на съвременното училище и на индивидуалните особености на учениците.

„В България, учителите проявяват все по-голям интерес към продължаващо обучение и развитие, особено с оглед на динамичната природа на образователната среда. Неизменната нужда от нови инструменти, добри практики и ефективни методи за привличане и задържане на вниманието на учениците изисква постоянно развитие и актуализация на уменията и компетенциите на учителите. С нас постоянно се свързват учители, които търсят подкрепа по отношение на развиване на преподавателските си умения и достъп до актуални знания, особено от малки населени места, където възможностите за допълнителни обучения са по-ограничени. До момента над 5000 човека взеха участие в нашите специализирани курсове и семинари, което ясно показва необходимостта от нови знания и подкрепа“, коментира д-р Теодора Димитрова – учител и основател на приложна академия за образование „Синдео“.

Със своето стартиране през 2023 година, първата изцяло приложна академия за образование „Синдео“ залага на новаторски модел за обучение, насочен към решаване на един от основните проблеми в образователния сектор – достъпа до качествено обучение на учители в малки населени места в страната. Всички активности са ориентирани към приложните аспекти на образованието и целят да предоставят на участниците необходимите умения и инструменти, които могат да приложат незабавно в своите учебни практики. Приложна академия за образование „Синдео“ обединява всички необходими умения за качествено и ефективно преподаване, при които акцентът е върху приложните аспекти на знанието и неговото прилагане в практически ситуации. Предлаганите обучения се провеждат изцяло в онлайн среда, което ги прави достъпни за хора от различни населени места, имат  акредитация и предоставят образователни кредити, които могат да бъдат използвани за поддържане и развитие на професионалната квалификация на учителите.

„Един от най-важните фактори, които влияят върху устойчивото развитие на всяка държава, е качеството на образованието. Постигането на високо качество е свързано с подготвеността на учителите и тяхното продължаващо обучение и квалификация. Знанията, уменията и нагласите на учителите са от голямо значение. Тяхното качество и професионализъм имат пряк ефект върху резултатите от обучението на учениците. Според нас трябва да се заложи не само на качествено първоначално образование, но и на непрекъснатото професионално развитие на учителите, а достъпът до професионална подкрепа през цялата им кариера е от съществено значение“, коментира Ангел Георгиев – учител и основател на приложна академия за образование „Синдео“.

В началото на годината екипът на „Синдео“ обяви, че в момента работи усилено върху разработването на цялостна програма за млади учители, които искат да се развият в областта на образованието. Тази програма ще предостави на бъдещите учители всички необходими знания, умения и инструменти, които са от съществено значение за тяхната успешна кариера в сферата на образованието. Целта е да се подготвят с всичко необходимо за изпълнение на ролята на учител в съвременната динамична среда. Училища, партньори на „Синдео“ вече са заявили голям интерес и са готови да предоставят възможности за кариерно развитие на младите учители, които ще завършат програмата на организацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *