Семинар на Химическия факултет на ПУ събра учени и бизнес

Учени и бизнес събра на семинар с международно участие Химическият факултет (ХФ) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  Форумът се организира за четвърти пореден път от факултета и фирма „АСМ2“ ЕООД. Тази година темата е „Приложения на съвременни аналитични техники в областта на клиничната химия, токсикологията и околната среда“, обясни деканът на ХФ доц. д-р Веселин Кметов.

Регистрирани са 109 участници от 24 организации. Те са представители на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на трите медицински университета в страната – пловдивския, варненския и плевенския, Университета по хранителни технологии – Пловдив, 4 научни института и технологични центрове, 3 изпитвателни лаборатории, 2 държавни агенции и 9 бизнес компании.

Възпитаниците на Химическия факултет винаги намират професионална реализация, защото изучаваните специалности са ориентирани към търсенето на бизнеса, каза днес при откриването на семинара ректорът на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов.

Химическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ е образователна институция с национално значение, която подготвя съобразно европейските изисквания бакалаври и магистри в търсени специалности. Факултетът се е утвърдил като стабилен, надежден партньор в множество научноизследователски проекти съвместно с бизнеса. В този смисъл, както бизнесът помага на университета, така и университетът може да помага на бизнеса, смята деканът на Химическия факултет доц. д-р Веселин Кметов.

Изключително доволни сме, че този семинар се развива и разраства успешно през последните 4 години. Той се превръща в средище на хора, отдадени на ОБУЧЕНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ и БИЗНЕС, както и в трибуна за дискусии, източник на контакти и проводник на идеи, каза още доц. Кметов.

Той допълни, че химията е централна наука, която има значение за медицината, токсикологията, екологията, за енергетиката и мн. др. области. А химичният анализ, който е във фокуса на настоящия семинар, е изключително важен за вземането на правилни решения, подчерта доц. Кметов.

Управителят на фирмата съорганизатор – „АСМ2“ ЕООД, Андон Минков също приветства участниците в семинара и останалите партньори: Thermo Scientific и Milestone. Той сподели, че тази година „АСМ2“ отбелязва 20 години от основаването си. Компанията извършва доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична измервателна апаратура. Тя е и един от най-активните партньори на Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

В лекционните доклади днес се включиха лектори от Словакия, Италия, както и от химическите факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“ и СУ „Св. Климент Охридски“. В постерна сесия бяха изложени и научни разработки с участието на млади учени и студенти. Традиционно за трима отличени участници бизнесът е осигурил специални награди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *