Светлин Наков предлага на МОН училищата да избират част от учебната си програма

Изтъкнатият преподавател в областта на технологиите Светлин Наков ще внесе предложение в Министерството на образованието и науката, според което училищата могат да избират част от учебната си програма. Ето какво написа той във Фейсбук:

“Ще внеса в МОН за обществено обсъждане много кратко предложение. Да се даде право на всички български гимназии по решение на училищните управляващи органи да променят държавно-утвърдените учебни планове, програми и учебни методики в рамките на до 20% от стандартно заложените учебни часове по всички учебни предмети.

Това означава, че в до 20% от учебните часове ще може да се изучават учебни предмети по решение на училището вместо държавно заложените в рамковите учебни планове, ще могат да преподават практици (без изисквания за диплома), в клас ще влизат професионалисти от бизнеса, ще се учат личностни и екипни умения, ще могат да се въведат нови учебни дисциплини, ще може да се преподава по нетрадиционна методика, ще може да се учи извън клас, например по дигитални образователни ресурси, ще може да се поправят някои недоразумения от задължителните учебни планове и програми, ще може да се заменят някои уроци от стандартните учебни програми с други, по усмотрение на учители, директори и родители, ще може отделните училища да се специализират в определени области според интересите на ученици и родители и в съгласие с учителските/ педагогическите съвети.”

Според Наков, така ще се решат много проблеми на училищното образование, породени от липсата на свобода върху учебния план, учебното съдържание, учебните методики, преподавателския състав и всякакви други ограничения. В същото време ще се запази общата рамка, която МОН задава за средно, профилирано, професионално и специализирано образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *