Сачева: Увеличаваме броя на психолозите и педагогическите съветници

0

„Министерството на образованието и науката ще увеличи броя на психолозите и педагогическите съветници в училищата през следващата година“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева при участието си в конференция “Как да спрем насилието в училище – три стъпки за по-безопасна учебна среда”. Ще бъде разширена и националната мобилна група от психолози. Тя вече е сезирана и за инцидентите с ученици, които са се случили през лятото, и работи с тези деца.

Заместник-министър Сачева посочи, че в момента от 4362 училища и детски градини в страната, само в 964 работят психолози и педагогически съветници. Най-силен е недостигът в областите Ловеч, Силистра, Кюстендил, Перник, Видин и Враца, където за целия регион са назначени само по шест или седем специалисти. Именно в тези области ще се работи приоритетно за назначаване на допълнителни психолози.

Г-жа Сачева посочи също, че междуинституционалният механизъм за обхват на незаписани в училище деца  е дал изключително добри резултати и може да се използва и при превенцията на агресията. „Съвместните усилия на институциите са на много по-добро ниво в сравнение с последните десет години“, подчерта тя. Благодарение на усилията на служителите от всички институции през последния месец са били идентифицирани 103 деца в риск, с които в момента работят социални работници. Момиче, което от две години се е водело в неизвестност, също е било открито в рамките на издирването. За първи път и професията „Образователен медиатор“, който да работи в уязвими общности, е включена в класификатора на професиите, и ще получи пилотно финансиране.

Заместник-министър Сачева подчерта, че по програмата „Региони в растеж“ 600 млн. лева ще бъдат насочени за образователна инфраструктура, като голяма част от средствата ще бъдат инвестирани в нови възможности за спорт на учениците, което е част от превенцията на агресивни прояви. Според нея темата надхвърля проблемите с насилието в училище, като причините до голяма степен са социално-икономически и са свързани с трудностите на семействата от гледна точка на работа, материални затруднения и конфликти у дома. „Много деца са жертви на различни конфликти, свидетели са на насилието навсякъде“, каза заместник-министър Сачева. Тя оповести и данните на МОН за инциденти с деца и ученици през миналата година. 122 деца са ранени в пътно-транспортно произшествия, регистрирани са 38 смъртни случаи, а случаите на агресия и тормоз между и над ученици са нараснали с 396.

МОН предприема мерки за промени в тази посока. Вече е сформирана работна група, която трябва да оптимизира механизма за противодействие против училищния тормоз. “Работим и с Института за изследване на населението към БАН по тази тема. Институтът за социални дейности ни сътрудничи с проекта “Горе ръцете”, насочен към предотвратяване на телесните наказания над децата. Шамарът не може да бъде форма на възпитание”, заяви заместник-министърът.

Деница Сачева подчерта, че МОН има и поет ангажимент за въвеждане на едносменен режим в училищата до 2021 година, като очакванията са това да разтовари учениците, да им позволи да отделят повече време за отдих и любими занимания, както и за подготовка в училище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *