Проект „Твоят час” в Националния музей на образованието

0

В продължение на два месеца Богдан Андреев, главен учител по История и цивилизации, и група шестокласници от СУ „Райчо Каролев” – Габрово ще работят в Националния музей на образованието.

Осемте занятия от 17 ноември до 18 януари са по проект „Твоят час” на Министерството на образованието и науката, насочен към развитие на извънкласни дейности по интереси.

В тематичния цикъл са включени всички музейни дейности. Заедно с уредниците и екскурзоводите децата ще учат как се съхраняват движими културни ценности, как се представят пред публика, ще овладяват умения за работа с посетители, ще разработват туристически маршрути.

Програмата „Любопитно краезнание” е насочена към историята на Габровския край и една трета от заниманията са свързани с местната история.

Целта на дейностите в музея е шестокласниците да проучат, опознаят и популяризират миналото, обичаите и традициите на родния край; дейността на личностите, допринесли за утвърждаването и развитието на града като културен и просветен център; да посетят емблематични за Габровския край места; да изградят трайно отношение към проблемите, свързани с опазването на историческите и културни паметници.

Музейните специалисти ще помагат на учениците да усвоят умения за представяне и презентиране на местната история чрез използване на съвременни технически средства.

В средата на януари следващата година  шестокласниците ще покажат пред своите родители придобитите умения и исторически познания  с изложба „Признателност и паметни места на дарители и благодетели за Габровската просвета”.

Националният музей на образованието работи по проект  „Твоят час” с ученици от Националната Априловска гимназия, ОУ „Ран Босилек” и много училища от страната по заявени от тях теми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *