Предстоят промени във финансирането на университетите

Софийски университетМинистерството на образованието и науката ще намали бройките за прием в университетите за специалностите от направления „Икономика” и „Администрация и управление” и ще финансира приоритетно обучението в специалности, за които има недостиг на пазара на труда, обяви вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева.

Промените ще влязат в сила от предстоящата кандидатстудентска кампания за приема на първокурсници през академичната 2016/2017 година. Нови текстове от закона дават правото на държавата да определя приоритетни професионални направления и защитени специалности (например „Японска филология” и „Арабистика”), които да финансира допълнително.

Сред приоритетните ще са тези от областта на висшето образование „Педагогически науки”, от областта „Природни науки, математика и информатика”, от областта „Технически науки” (всички инженерни специалности и архитектура), както и от областта „Аграрни науки и ветеринарна медицина”. Със сигурност няма да има редуциране на бройките за прием на студенти по компютърни науки, комуникация и математика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *