Технически университет – София открива академичната 2023/2024 година

0

Техническият университет – София официално открива академичната 2023/2024 година. Церемонията ще се състои на 25.09.2023 г. (понеделник) от 10:00 часа в пространството между учебен блок 1 (Ректорат) и учебен блок 2. Откриването на академичната година по факултети ще се състои от 11:00 часа.

Техническият университет – София е най-старото и водещо техническо висше училище в страната и региона, добре познат в Европа и по света. Наскоро ТУ – София участва в Международното солунско изложение и представи своята визия на университет, който подготвя техническия елит за страната и чужбина. Там бе подписан и Меморандум за сътрудничество с Националния технически университет в Атина, най-големия технически университет в Гърция.

Техническият университет – София е добре разпознаваем и все по-предпочитан сред младите хора, защото предлага обучение в най-модерните области на науката – информационни технологии, киберсигурност, изкуствен интелект, анализ на данни, телекомуникации, мехатроника, автономни транспортни средства, авиационна техника, енергетика и др. Тази година всичките специалности имат своите попълнения, интересът към предлаганите модерни професии е изключително висок и бе постигнато преизпълнение на приема.

Техническият университет – София е член на Европейския технологичен университет, който обединява девет университета от различни части на Европа и студентите ще имат възможността да се обучават в кампусите на тези партньорски университети, използвайки най-нова инфраструктура и изследователски капацитет и ще получат европейска диплома.

Техническият университет – София е един от седемте изследователски университета в България, което е признание за неговия научен потенциал и постигнати резултати. ТУ – София участва в три Центъра за върхови постижения и в два Центъра за компетентност, които се финансират основно по европейската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Националният център по мехатроника и чисти технологии на територията на университета е най-големият в страната с 16 научно-изследователски лаборатории, а тази година бе открит Център за дигитални технологии с 14 модерни лаборатории.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *