Новият ректор на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов официално встъпи в длъжност

На 02.12.2019 г. в залата на Академичния съвет се състоя официалната церемония по предаване на управлението в Техническия университет – София.

Председателят на Общото събрание на ТУ-София, проф. дн инж. Георги Тодоров откри церемонията с думите: „Днес е паметен ден за Техническия университет-София, защото се сменя управлението му, сменя се ректорът – капитанът на нашия кораб и голяма част от екипажа.  Нека новият капитан да води уверено нашия кораб към нови брегове на науката, знанието и просвещението. В нашия свят най-големият капитал е знанието, а просветеният народ е този, който върви напред. Нашата мисия е да просвещаваме младите хора на България. Нека бъдем достойни за храма на нашата наука“.

Досегашният ректор на университета, чл.-кор. проф. дн инж. Георги Михов поздрави новоизбрания ректор проф. дн инж. Иван Кралов с думите: „В днешния тържествен за Техническия университет – София ден с изключителна радост, упование, надежда и удовлетворение предавам ръководството на университета на новия ректор проф. дн инж. Иван Кралов. Уважаеми г-н Ректор, поздравявам Ви с встъпването в длъжността „Ректор на Технически университет – София“, искрено Ви желая здраве, мъдро ръководство и нови успехи“.

Проф. дн инж. Иван Кралов благодари на досегашния ректор чл.-кор. проф. дн инж. Георги Михов и се обърна към присъстващите с думите: „Нека всички ние да обединим усилията и работата си за доброто на нашия университет, за създаването на техническия елит на науката, с който не само да се гордеем, а той да продължи нашата дейност. Всички ние заедно сме отговорни за развитието и  обучението на младите хора, но сме отговорни и за нещо много повече – за обществото, за  нацията, за бъдещето, защото ние сме тези, които ще обучим и създадем кадрите, които ще превръщат мечтите в реалност. Убеден съм, че всеки един от нас носи в сърцето си университета и с всички сили ще изпълни тази си дейност  и благородна  мисия. На добър час, на многая лета!“.

Церемонията приключи с предаването от чл.-кор. проф. дн инж. Георги Михов на ректорските инсигнии – ректорска тога и ректорска огърлица – на новия ректор на Техническия университет – София – проф. дн инж. Иван Кралов.

Мандатът на новоизбрания ректор и другите ръководни органи на Техническия университет – София е четири години.

Най-голямото и водещото висше техническо училище се гордее с акредитационната си оценка от 9,56 – най-високата присъждана досега в България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *