Новият образователен закон прави крачка към мислещите ученици и активните учители

учителОчаква се в края на 2015 г. новият закон за образованието да е факт и с него да се обърне поглед към мислещите ученици и активните учители. Приемането на документа е от ключово значение, тъй като сега действащите норми са от 1991 г. и не отговарят на нуждите на днешните ученици.

В новия образователен закон вече се говори за индивидуализиране на обучението, за подкрепа и грижа за всяко дете според потребностите му. Пътят към тази цел преминава през автономия на училищата, самооценка на постигнатото и външен контрол на качеството, поощряване на добрите и помощ за тези, които не се справят.

Интересен момент е създаването на различни типове училища – иновативни, които ще могат самостоятелно да определят организацията на обучението, учебните предмети и програми, и такива с национално значение.

С новия закон ще влезе в сила и завършването на основното образование в седми клас, както и двата гимназиални етапа – общообразователен до десети и профилиран в последните две години.  Според запознати обаче чисто професионалната подготовка в последните две училищни години, крие опасност да остави младите хора само на пазара на нискоквалифицирания труд.

Новият закон залага голям брой цели и мерки как те да бъдат постигнати. Освен от него обаче голямата промяна зависи и от държавните стандарти за учебното съдържание и план, за учебниците, за оценяването на учениците и на качеството на образованието. Те трябва да посочат конкретните критерии и да приложат добрите законови намерения на практика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *