Над 314 000 ученици посещават допълнителни занимания по проект “Твоят час”

През настоящата учебна година над 314 000 ученици от I до XII клас са ангажирани с допълнителни занимания по най-големия проект на Министерството на образованието и науката „Твоят час“.

В него участват 2 189 училища. Повече от 242 000 ученици са участващите в извънкласни дейности за занимания по интереси, а около 100 000 са тези, които посещават групите за преодоляване на обучителни затруднения. Най-желаните занимания от учениците са в областите „изкуства и култура“, „спорт“, „наука, техника и технологии“, „техника и технологии“, „програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене“ и „гражданско образование“. Извънкласните дейности се провеждат от 24 178 ръководители. Планираните часове за работа на групите за обучителни затруднения за учебната година са над 918 000 часа, а тези за занимания по интереси – повече от 1 милион часа.

Проектът „Твоят час“ е сред най-популярните имена в интернет пространството на България. В електронната платформа, разработена за проекта, има близо 300 000 уникални регистрации, разгледани са над 40 милиона различни страници при 2,5 милиона влизания.

“Твоят час“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *