Министър Вълчев представи приоритетите на България в областта на науката

0

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите днес по време на редовното заседание на Съвета по конкурентоспобност, част научни изследвания. Днес в Брюксел министър Вълчев изтъкна ключовото значение на това да бъде запазено нивото на европейските инвестиции в научните изследвания и иновациите, които допълват националното финансиране, включително на средствата от кохезионните фондове.

Българското председателство ще подкрепи синхронизирането на националните и европейските цели в областта на изследванията и иновациите чрез добре функциониращи и взаимосвързани национални научни системи в Европейския съюз. В този контекст трябва да се търси консенсус и за повишено участие в научните проекти на партньори от ЕС13. Министър Вълчев добави, Съветът ще се фокусира върху това как да научните резултати да въздействат повече върху обществото и икономиката. По думите му, целта по време на Председателството е постигане на политическото споразумение по този въпрос, за да се структурира общ подход за Деветата Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2021-2018 г.) по време на следващите председателства на ЕС.

Преди редовното заседание на Съвета по конкурентоспособност, министър Вълчев представи водещите приоритетни теми и знакови събития по време на Българското председателство на срещата си Карлос Моедас, еврокомисар за наука, научни изследвания и иновации.

Предвижда се Председателството да излезе със заключения на Съвета за необходимостта от ускоряване на трансфера на знания, отворен достъп до данни, включително разширен достъп до научноизследователски резултати. Те ще съдържат препоръки за укрепване на постиженията на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите и за прилагане на резултатите от Рамковата програма в други сектори.

Българското председателство ще положи усилия за стартирането на Европейския облак за отворена наука, както и за правен инструмент за интегрирана инфраструктура за суперкомпютри и данни, посочи министърът.

Като друга важна тема на Българското председателство той посочи бъдещето на Международния термоядрен реактор и реформираната базова линия за по-голяма оперативност и ефективност на вложените инвестиции. Научните изследвания в областта на храните и хранителната сигурност и повишаване на качеството също ще бъдат във фокуса на председателството. На неформалната среща на министрите в София ще бъдат обсъдени политики, насочени към подпомагане на следващите поколения изследователи и иноватори, с фокус върху новите умения за работа в цифрова среда.

Министър Вълчев проведе днес двустранни срещи с колегите си от Германия, Полша и Нидерландия – Георг Шюте,  проф. Александър Бобко и Ингрид ван Енгелсховен. Основен фокус на дискусиите бяха ключовите приоритети и планирани събития в областта на науката и иновациите. Министрите обмениха идеи и за развитието на националните научноизследователски и иновационни системи в съответните държави и възможностите за обмяна на добри практики особено по отношение създаване и оптимизиране на достъпа до данни и резултати, както и използването на Структурните фондове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *