Мерки срещу агресията в училище разработи просветното министерство

MON agresiq

Пакет от 22 мерки за справяне с агресията в учебните заведения разработи екип на Министерството на образованието и науката. Става дума за междуинституционален план за превенция на насилието и засилване на сигурността в училищата. Той бе представен от ресорния министър проф. Николай Денков.

Според Денков половината от тези мерки трябва да бъдат изпълнени още до края на тази календарна година, други са за 2018 г., а голяма част са с постоянно действие. Ангажимент към плана имат редица институции, а също регионалните образователни и здравни инспекции и училищните директори.

Предвижда се до края на юни да се изготви проект за изменение и допълнение на наредбата на Министерството на здравеопазването за медицинските кабинети в училищата. Така ще се работи в посока осигуряване на здравно обслужване във всяко учебно заведение, като до последния ден на май вече ще е налична системата за взаимодействие между учителите и личните лекари на техните ученици. Педагогическите специалисти в детските градини и училищата пък ще преминат през инструктаж за действие в случай на инцидент. Говори се и за предоставянето на консултации с психолози.

Междувременно и ученици, и учители ще получават практически насоки за подготовка в случай на инцидент от насилствен или здравен характер. Заложени са и практики за комуникация с родители, които отказват да сътрудничат на училищните ръководства. Такава информация ще се предоставя и в детските градини.

Във всяко учебно заведение ще бъдат изложени плакати, популяризиращи националната телефонна линия за деца – 116 111.  На принципа „връстници обучават връстници“ младежите ще разясняват на съучениците си правата им на закрила срещу насилие. Това ще се случва чрез специални уроци, беседи и ролеви игри.

По този начин новата учебна година тази есен ще започне с преработен държавен образователен стандарт за приобщаващо образование, в който ще бъдат включени правила за координация при превенцията на агресията и за работа с родителите. Преподавателите ще преминават обучения по оказване на първа помощ и за справяне с онлайн насилието.

Министър Денков отбеляза още, че в плана е предвидено изследване на законодателството, на връзките между семейството, училището и социалните служби. То ще бъде проведено съвместно с омбудсмана, ДАЗД, Министерството на труда и социалната политика, МОН, АСП и УНИЦЕФ. В борбата срещу насилието между по-малките ще бъдат привлечени и медиите.

Тези мерки допълват съществуващия Механизъм за противодействие на тормоза в училище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *