Магистратура по ERP създава специалисти по внедряване на сложни софтуерни решения за бизнеса

ERP Academy и Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) създадоха магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“, провокирани от факта, че в България има редица университети, които подготвят програмисти, но  няма нито една специалност, насочена към процеса на внедряване на системи за управление на бизнеса. Сфера, в която специалистите трябва да разбират както от софтуерни технологии, така и от счетоводство и финанси, управление на бизнес процеси и много други области.

Магистърската програма е първата по рода си в България, която подготвя изключително търсените и ценени консултанти по бизнес софтуер. С нея студентите се реализират не като програмисти, а като специалисти по внедряване, продажба и поддръжка на висок клас решения за управление на бизнеса – професии, които стават все по-търсени в световен мащаб. Програмата е с икономическа насоченост, но се фокусира върху това как информационните технологии помагат за укрепването на модерни предприятия, които се стремят да постигнат своите стратегически приоритети чрез използването на нови технологии.

Бизнес софтуерът включва всички информационни системи в рамките на едно предприятие, в които се натрупват данни за бизнеса и служат като основа за анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите.  Програмното обезпечаване на фирмите минава през няколко етапа. В началото се инсталират отделни системи за различните звена, след това се прави опит за интеграция или се закупува нова, интегрирана система и накрая се преминава към цялостна система, която включва не само ежедневно управление, но и планиране и контрол на цялостната дейност като една цяла единица.

Внедряването на бизнес софтуер от висок клас често отнема много време, тъй като изисква както сериозно изчистване на бизнес моделите, така и пълно детайлизиране на потоците от информация. Поради тези изисквания внедряването на такава система има благотворно влияние върху организацията като цяло. Но тук е и един от големите проблеми пред такова внедряване – често ръководните кадри в отделните звена не могат да оценят подобаващо нуждата от подобна система и нямат необходимата подготовка, за да възприемат подобно ниво на цялостна интеграция на фирмените данни. Преди внедряването е добре ръководните кадри от всички звена да преминат курс на обучение, който ще им даде много по-точна представа за ползите, какво трябва и какво не трябва да очакват от подобна система.

Правилното внедряване на пълно и функционално решение е изключително сериозна задача. Този процес е уникален и е съобразен със спецификата на съответната фирма. За да има успех внедряването, е необходимо от страна на клиента-потребител да се сформира екип. Този вътрешен екип на практика извършва внедряването на системата и промяната на навиците на потребителите. Вътрешният екип трябва да има ръководител, който да има правомощията да прилага взетите по внедряването решения, да осигурява нужния достъп, както и да има пряка връзка с ръководството на фирмата, за бързо вземане на решения по въпроси, касаещи промяна на работата. Друга важна част от процеса по внедряване са бизнес консултантите.

Завършвайки магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“ студентите не стават програмисти, а специалисти по внедряване на сложни софтуерни решения и реализация на проекти на стойност десетки или стотици хиляди левове. Днес предприятия, банки, търговски вериги и други компании усилено внедряват бизнес софтуерни системи и компаниите, реализиращи проектите, непрекъснато търсят подготвени кадри, а заплащането на такива специалисти е много над средното за страната.

Повече за магистърска програма  „Бизнес анализ и ERP решения“:

Магистратурата по „Бизнес анализ и ERP решения“ включва обучение по някои от най-перспективните сфери на бизнес софтуера като системите от клас ERP, CRM, BPM (Business Process Management), бизнес анализите и управлението на големи масиви от данни, обединените комуникации (unified communications), мобилните приложения, Internet of Things (Интернет на нещата) и други. Студентите имат възможност да се запознаят с най-популярните системи за управление на бизнеса, създадени от български и чуждестранни разработчици. В учебния пран са засегнати също и други важни научни сфери като счетоводство и финанси, икономика и други. Лектори са представители на някои от най-успешните български фирми от сектора – ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим ВИЖЪН, консултанти от водещи международни ERP компании, както и утвърдени преподаватели от Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Студентите, които показват добри резултати по време на обучението получават възможност за стаж, както и за работа в бранша.

Сайт на магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“:  http://vuzf.erpacademy.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *