Климатичното образование на учениците обединява експерти от България и Норвегия

0

Образователни и екологични експерти ще говорят за предизвикателствата пред училищното образованието в сферата на климатичните промени. Каним ви на национална заключителна конференция по образователния проект „Променяме се с климата”, която ще се проведе на 25 март 2024 от 10:00 часа в II АЕГ „Томас Джеферсън”, София. Специалният гост на събитието, Даг Хьойстад, ще сподели опитът на норвежката организация „Norges Naturvernforbund” (Приятели на Земята Норвегия).

По време на конференцията ще бъде представен специално изготвения български онлайн образователен портал КЛИМАДАПТ, разполагащ с широк набор от информационни и образователни материали за ученици и учители, свързани с промените в климата и възможните мерки за справяне с тях. На присъстващите ще бъдат демонстрирани възможностите за използване на портала в обучението по География и икономика, както и за създаване на проекти в сферата на гражданското образование.

Събитието ще запознае аудиторията с дейности на училищната общност, свързани с опазване на околната среда и връзката с климатичните промени. По време на проекта „Променяме се с климата” бяха проведени общо 31 инициативи, свързани с адаптиране към климатичните изменения, организирани от 25 образователни институции. В тях се включиха над 3011 деца, учители, родители и експерти. Темите на проектите и кампаниите обхващат всички сфери, свързани с климатичните промени – околна среда, икономика, градската среда, поведението на хората.

За финал на събитието каним присъстващите да се включат в играта „Климатична фреска”  – аналитична интерактивна игра, в която с помощта на сертифициран фасилитатор и тесте от 44 карти ще бъдат обяснени причинно-следствените връзки между човешката дейност и различните аспекти на измененията на климата.

Представители на местната власт, бизнеси, образователни институции, граждански организации, медии, граждани и общественици, са добре дошли за дискусии, свързани с въздействията на климатичните промени върху икономическите сектори, човешкото здраве, градската и околната среда.

Домакин на срещата е Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, в партньорство със сдружение „Институт за прогресивно образование” и екологично сдружение „За Земята”.

На сайта на проект „Променяме се с климата” можете да се запознаете с регионалните информационни срещи и програми за обучение на учители в областта на екологичното образование, проведени в седем български града.

Изображение: Ласло Фалвей

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *