Информационна кампания възможностите за кандидатстване по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

MON-LogoСтартира информационна кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към Министерството на образованието и науката.

Кампанията ще популяризира пред потенциални бенефициенти в шест града на страната новите възможности за кандидатстване по следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Двете операции стартират в рамките на приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Графикът за провеждане на кампанията е както следва:

· София – 23 септември от 10,00 часа в зала „Сердика“, „София Хотел Балкан“

· Сливен – 24 септември от 10,00 часа в зала „Връх Българка“, хотел „Спорт Палас“

· Кърджали – 25 септември от 10,00 часа в читалище “Обединение 1913“, Бизнес инкубатор Кърджали

· Видин – 29 септември от 10,00 часа в конферентна зала на Областна администрация

· Силистра – 1 октомври от 10,00 часа в зала „Дунав“, хотел „Дръстър“

· Велико Търново – 2 октомври от 10,00 часа в зала „Преслав“, Интерхотел ВеликоТърново.

——————————————————————————————————————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *