Институт за прогресивно образование организира предизборен политически дебат на тема „Образованието – диалог за бъдещето“

0001“Диалог за бъдещето” и Институт за прогресивно образование организират предизборен политически дебат на тема „Образованието – диалог за бъдещето“. Във форума са поканени да вземат участие 8-те водещи, според публично оповестени резултати от социологически проучвания, политически сили, участващи в изборите за състав на 43-то Обикновено народно събрание, които ще се проведат на 5 октомври 2014 г. Поканени за участие са и граждански организации, граждани и медии. Потвърдили участието си са ГЕРБ, РБ, АБВ, „Патриотичен фронт“. Организаторите очакват потвърждението на останалите поканени за участие политически партии.

Форумът ще се проведе на 20 септември 2014 г. от 09,00 часа в Зала Арена, хотел Арена ди Сердика, гр. София. Основни цели на дискусията са: да се осигури възможност за представяне на визиите на партиите и коалициите за целите на образованието и политиките, които биха провели, за да се постигнат посочените от тях цели и да се утвърди нов обществено-политически модел и култура на публичен диалог между политическите партии и коалиции и гражданските организации – открит, отговорен и ангажиращ, толерантен и уважаващ различната гледна точка.

“Ние вярваме, че в пряка дискусия с граждани и представители на заинтересовани институции, организации и медии могат да бъдат представени платформите на партиите и коалициите за развитие на образователните и свързаните с тях политики през следващите години”, споделят организаторите. Участието на политическите сили е последователно във времето, за да се гарантира възможност за спокойно представяне на всяка позиция. Не се предвижда дебат между самите представители на политическите сили.

Организатори на предизборния дискусионен форум са “Диалог за бъдещето” и Институт за прогресивно образование в партньорство с Национална мрежа на родителите, Народно читалище “Бъдеще сега”, Форум за наблюдение и анализ на публични политики, Център за образователни инициативи, Център за приобщаващо образование, фондация “Пайдея”, сдружение “Образователен свят”, Фестивал на българското образование, Фондация „Заедно в час”, Асоциация „Родители”, Форум „Направи училище” и Общност за демократично образование.

Събитието ще бъде излъчвано и по интернет на живо. Резултатите от дискусията ще бъдат обобщени и анализирани, за да се търси консенсус за развитието на образованието като първостепенен национален приоритет. “Защото промяната в образованието е нещо, което надхвърля манадата на което и да е правителство и изисква политическа смелост, доверие между участниците и ясни стъпки за изпълнение”, обобщават организаторите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *