Съвременните технологии в класната стая подобряват усвояването на нови знания

0

Ивайло НенковВ първия учебен ден за тази година екипът на Uchi.bg разговаря с един млад учител, който преподава със средствата на съвременните технологии. Ивайло Ненков завършва самолетно инженерство в Техническия университет в София. През втората си година в университета става асистент и започва да води курсове по Механика и Съпротивление на материалите. Преподава и в програмата “Заедно в час”. От скоро управлява “Нимеро” – производител на софтуерния образователен продукт Енвижън, който се прилага в над 200 училища.

За мотивацията да избере образованието като форма на професионална реализация и за приложението на новата софтуерна система в класната стая разказва Ивайло Ненков:

1. Какво за Вас е преподаването? Какво Ви дава общуването с учениците?

За мен преподаването и учителската професия като цяло са най-важните инструменти за това да променяме света към по-добро. Възможно е за някои хора това да звучи малко превзето и преувеличено, но в действителност е така. Учителите са хората, които от една страна помагат на учениците да придобият знания и умения, които в бъдеще да ги направят способни и успешни професионалисти. Но учителите правят и толкова много повече. Те са хората, които участват във формирането на представата и отношението на децата към света, в изграждането на техните характери, във възпитаването на добродетели. За много хора техни учители са били едни от най-влиятелните хора в живота им. Учителите са тези, заради които в класните стаи може да цари анархия и деградивност, те са и тези, благодарение на които класните стаи може да са изпълнени с дух на сътрудничество, взаимопомощ, упорита работа, стремежи към високи цели и резултати, към това учениците да бъдат значими, можещи и успешни. И тези неща стават част от характера и начина на мислене на учениците и остават и за в бъдеще. Затова казвам, че образованието е ключа. То формира в голяма степен бъдещите хора, от които ще зависи света съвсем скоро.

2. Какво Ви мотивира да се присъедините към екипа на Енвижън?

Никога не съм предполагал, че един ден ще се занимавам с образование и ще стана учител. Но нещата се случиха така, че случайно или не се срещнах с екипа на Заедно в час, неправителствена организация, която повишава качеството на образованието в България като набира най-способните и амбициозни млади хора и ги превръща в учители за период от две години. След моите две години в програмата вече бях убеден, че образованието е най-важната и смислена сфера, в която искам да работя и да бъда полезен. Същевременно Енвижън е един изключителен инструмент, който може да допринесе много в тази насока, особено в началното образование, което е много ключово. От друга страна екипът е съставен от млади и активни хора, които също се вълнуват от качеството на образованието в България, и в тях намерих съмишленици и обща кауза.

3. Разкажете за продукта – какви са неговите предимства и как се разви във времето?

Основните предимства на Енвижън си проличават най-вече в класната стая. Първият видим ефект е, че съвременна технология влиза в училище, което моментално повишава вниманието и интереса на учениците и те стават много по-фокусирани в часовете. От друга страна децата вече не са пасивни слушатели или зрители на часа – всяко дете получава мишка и става активен участник в учебния процес, решава задачи, прави упражнения, мисли и търси решения. Важно предимство е, че всички мишки, с които учениците работят, се свързват към само един компютър, което означава, че Енвижън не натоварва училищните бюджети със закупуване на много компютри, необходими са само мишки. Много често учителите предпочитат да работят по друг начин – с една мишка на чин. Това по наши наблюдения дава дори още по-добри резултати, защото сега вече имаме две деца с обща цел, които работят в екип, разсъждават заедно и си сътрудничат, а работата в екип в днешно време е много важно умение, което можем да формираме още в ранна възраст. За последно искам да добавя и моменталната обратна връзка, която Енвижън дава и на учителите, и на учениците. По време на всяка дейност децата виждат на момента верния отговор и по този начин освен че се затвърждават знанията, се намалява и вероятността да има ученици, които са разбрали нещо погрешно или пък не са разбрали нищо. От друга страна всички резултати на децата се запазват и обобщават в Енвижън и учителят придобива подробна картина още накрая на часа за това кой ученик какво е разбрал, какво е било най-трудно и какво най-лесно на учениците. Така например ако децата не са успяли да разберат нещо, то ще се забележи още по време на часа, а не когато дойде време за контролна или изпитване.

4. Как Енвижън се прилага в класната стая. Как се възприема от учениците, родителите и учителите?

Както вече споменах, Енвижън се възприема изключително добре от учениците, а и от родителите им, които виждат ентусиазма на децата си от часовете с Енвижън. Технически използването на продукта е лесно – просто е необходимо да имате проектор и компютър, към който да включите мишките. Учителите имат избор дали да направят свой урок с Енвижън или пък да си свалят безплатно готов урок от сайта ни, където вече има около деветстотин урока по всички предмети. За улеснение на учителите правим и подробни обучения, които също са безплатни.

 

Интервю: Мария Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *