Знакови учители направиха дарения на Националния музей на образованието

Поредните дарения за тази година постъпиха в Националния музей на образованието. Семейството на учителя по немски език Петко Чубриков и еблематичните за развитието на габровския спорт Симона и Благой Вангелови подариха ценни учебници, книги, снимки, удостоверения, свидетелства и други лични и училищни документи от миналия век, които ще обогатят музейния фонд, съобщи директорът на НМО – Габрово Мая Карагьозова.

Чубриков е единственият в Габровска област действащ учител по български език и литература и немски език с половинвековен стаж – от 1967 година досега, без прекъсване. Той е от първите учители в страната приложили разширеното изучаване на немски език. Инициатор на ваканционна програма за овладяване на чужд език в реална среда – всяка пролет в продължение на двадесет години Чубриков организира посещения на ученици в Германия.

Особено ценни са дарените от него снимки на випуск 1961  на Средно смесено училище ”Васил Априлов” – Габрово; на една от първите метеорологични училищни станции в България; ученически  книжки от 1933/34 г. и 1936/37 г. с печати на Народна прогимназия „Метьо Хр. Чехларъ” в Хаджицонев мост и на Държавно допълнително земеделско училище в Габрово. Повечето документи са наследени и запазени от съпругата му Илка Чубрикова.

Петко Чубриков е дългогодишен приятел на музея, един от първите педагози, изнесли урочна дейност извън класната стая в края на миналия век с открит урок по старобългарска литература в Националния музей на образованието.

Благой Вангелов,  21 години  инспектор по физическо възпитание, и съпругата му Симона Вангелова – директор на Ученическа спортна школа в Габрово, дариха личната си    библиотека, събирана близо четири десетилетия и свързана с учебно-тренировъчния процес по различни видове спорт. Тя включва 80 издания – ръководства, помагала, теоретични и практически разработки по физическа култура, сборници с педагогически опит за различни степени на обучение, книги и учебници от ВИФ ( НСА), указания, схеми с игри и физически упражнения, служебни бюлетини, богат снимков материал за учители по физическо възпитание от четирите общини на бившия Габровски окръг и други. Има и специализирана литература на руски език.

Като инспектор Благой Вангелов за пръв път въвежда часове по физическо възпитание в началната степен, водени от  учители специалисти, както и задължително обучение по плуване.

Даренията ще бъдат обработени от Комисията по идентификация и ще бъдат включени в музейния фонд според нормативните изискания, поясни г-жа Карагьозова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *