Започнаха есенните матури

0

училищеЕсенната сесия на държавните зрелостни изпити започва на 28 август. В Министерството на образованието и науката в присъствието на медиите се генерира вариантът за задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература.

Изпитът съдържа 40 тестови задачи, които компютърът ще избере измежду 11 млн. комбинации, съобщиха от МОН. З0 задачи от тях са от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Вярното решение носи по 1 точка. Останалите 10 задачи са със свободен отговор и носят различен брой точки. Правилно решените тестови задачи носят 70 точки. 41-ви въпрос се избира от 30 варианта на задачи върху 15 изучавани автори и произведения. Зрелостниците трябва да напишат есе или интерпретативно съчинение върху изтеглената тема. Максималният брой точки, които могат да се получат на тази задача, е 30.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по предмет по избор е на 29 август. Най-предпочитаният изпит за втора задължителна матура е по предмета „География и икономика“, следван от „Биология и здравно образование“. Най-малко зрелостници са заявили, че избират да положат втори задължителен държавен изпит по химия, немски, испански и френски език.

На 1 септември 2014 г. (понеделник) е държавният зрелостен изпит по желание. Вариантът ще бъде изтеглен в 7,00 часа в пресцентъра на МОН.

Държавните зрелостни изпити започват в 8 часа и продължават 4 астрономически часа, а за зрелостници със специални образователни потребности – 6 часа. В деня на изпита зрелостниците трябва да се явят в сградата, в която предварително са разпределени с документ за самоличност и със служебната бележа за допускане до матурата, да предадат мобилните си телефони на квесторите, да заемат местата си поне 15 минути преди началото и да не напускат залата по-рано от 1 час след началото на изпита. Много важно изискване е зрелостниците да носят и да ползват химикалка, която пише с черен цвят.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще се обявят до 12 септември 2014 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *