Заздравяваме технологичното и образователното партньорство с Южна Корея

0

Водещи корейски експерти дискутираха с представители на българското правителство и академична общност успешните практики в областта на електронното управление. Това стана на Конференцията на български и корейски специалисти в сферата на електронното правителство, която се проведе на 11 март 2011 г. в х. Шератон, София. Сред официалните гости на събитието бяха проф. д.и.н. Иван Илчев – ректор на Софийски университет „Св Климент Охридски“, Н.Пр. Чън Би-Хо – посланик на Република Корея в България и Първан Русинов – заместник министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Модератор на събитието бе Генералният директор на Българо – Корейския Център за IT Кооперация – проф д.м.н. Недю Попиванов.

В рамките на конференцията беше представен преглед на състоянието на българското електронно правителство, включително идентифицираните вече проблеми. Бяха дискутирани също и инструменти за оценяване на електронното правителство, базирани на най-успешните практики от Република Корея и Европейския съюз. ITCC запозна присъстващите с досегашните практики за подпомагане на усилията на електронното правителство в България. В рамките на дискусията беше споделен ценен опит и бяха установени общи практики, а българските представители намериха нови методи на работа в сферата на електронното управление.

„Тази инициатива може да има сериозен принос за подпомагане развитието на електронното управление у нас, което е един от приоритетите на правителството. Както видяхме при електронното преброяване българските граждани имат нагласа да ползват електронни услуги. Над 50 % от българските домакинства подадоха информацията електронно. Това означава, че при развитието на удобно и достъпно електронно управление гражданите ще могат да разберат мащаба на ползите за тях и да променят начина си на комуникация с администрацията“ – заяви по време на откриването заместник – министър Първан Русинов.

Н.Пр. Чън Би-хо – посланик на Република Корея отбеляза следното: „През 2010 Европейската Комисия прие Европейска стратегия за дигитална икономика на Европа до 2020. Това означава, че държавите трябва да разработят услуги в областта на електронното управление от най-различен вид. През февруари 2011 г. Българското правителство прие пет годишна Стратегия за въвеждане на електронно управление в България. Корея има голям опит в тази област, който води до големи облекчения за гражданите и спестява техните пари и време.”

Проф. д.и.н. Иван Илчев благодари на корейските представители за работата по съвместния Център. Във връзка със създаването на електронно правителство той подчерта, че Софийският университет “Св. Климент Охридски” е готов да бъде опитно поле за въвеждане на електронното управление, тъй като това, което не върви в управлението на Университета, не върви и в управлението на държавата.

Координаторът на Българо-Корейския Център за IT Координация от корейска страна Jaehong Yoon представи корейските перспективи в областта, както и кратко резюме на четирите мащабни проекта, които се предвижда да бъдат осъществени от ITCC през тази година. Първият е в областта на семантичните мрежови технологии, които дават възможност за пълноценен и гъвкав достъп до съдържанието на структурирана информация за всякакви приложения, независимо от платформа и език на програмиране, ориентирани към потребители с различни потребности. Развитието в тази област е на високо ниво и в двете страни. Вторият проект се отнася до разработване на технологична рамка за електронни услуги по подобие на рамката за електронно правителство в Корея, като на негова основа се подготвят и пилотни проекти в различни области. Третият проект е за проучване и анализ на добрите практики в сферата на електронното правителство, а четвъртият – за анализ на статута и тенденциите за иновациите в IТ сферата.

В кратка мултимедийна презентация, Валери Борисов – директор на Дирекцията за е-управление в МТИТС, разгледа ролята на Министерството в развитието на Електронното правителство в България. Във втората част представители на СУ и бизнеса резюмираха резултатите от първите три ITCC проекта, по които вече се работи, а именно – анализ на текущата ситуация в България, подготовка на KPI и създаване на Пътната карта за работата на Българо-Корейския Център за IT Кооперация за 2011 и 2012 година.

Корейските експерти, представители на Националната Агенция за Информационно общество, на бизнеса (Samsung и Posco) и на Университетите, се спряха върху Публично-частното партньорство и стандартизираната рамка за Електронното правителство, семантичните уеб технологии и тяхната употреба в eGov и Унифицираната Общинска eGov система, която се използва от всички корейски общини и включва всички съответни бизнес функции. Форумът беше своеобразна дискусия, в която български и корейски експерти обмениха опит в сферата на ИТ сектора, бяха установени някои общи практики и двете страни демонстрираха желание и усилия в посока – намиране на нови методи на работа в сектора. В центъра на дискусията бяха инструментът за оценяване на електронното правителство, базиран на най-успешните практики от Корея и Европейския съюз, политическата и правната рамка, технологичната инфраструктура, организацията и координацията, трудностите, препоръките, добрите практики, както на Република Корея, така и в страните от ЕС.

Българските експерти се интересуваха от опита на своите колеги в стандартизацията, технологичната платформа, сигурността, идентификацията, законодателството, финансирането, приемствеността, координацията, социалните и икономическите ефекти, публичността, стратегиите и други практически въпроси в работата на електронното управление. От своя страна корейските представители се съсредоточиха върху текущата ситуация в България – правната рамка на България и Европейския съюз, използването на публични данни, издаването на граждански документи, както на национално , така и на общинско ниво, данъците и таксите и в частност, управлението на университетските дела и документация.

Илияна Денчева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *