Екипът на Daskal.eu проведе открит урок по образователни иновации в българско училище

Екипът на българската образователна платформа Daskal.eu проведе открит урок в сферата на новите образователни технологии в Основно училище „Васил Левски“, от град Бургас. Учебното заведение, чиито възпитаници принадлежат на 100% към малцинствените групи и са предимно от ромски произход, беше избрано като победител в Националния конкурс на Daskal.eu за най-прогресиращо училище в България.

В събитието се включиха Деница Сачева, заместник – министър на образованието, Йорданка Бенова – Ананиева, заместник кмет на Община Бургас по Култура и образование, както и Мария Божилова, Търговски директор на технологичната компания Лирекс, която е партньор в Националния конкурс и предоставя безвъзмездно цялостно оборудване за виртуална класна стая на училището – победител. То получава също и безплатен едногодишен достъп за всички учители (общо 32 акаунта) в онлайн платформата Daskal.eu за учебната 2017/2018-та година.

Положителните отзиви от ученици и учители след открития урок са особено важни за нашия екип и ни показват, че Daskal.eu се възприема не просто като една иновативна образователна платформа, а и като полезно решение, което има реална стойност за всички участници в образователния процес и може значително да улесни работата им“ – споделя Калоян Кирилов, основател на Daskal.eu.

Припомняме, че Националният конкурс за най-прогресиращо училище в България беше отворен за всички държавни, частни и общински училища, като единственото изискване беше те да имат поне 40 ученика във випуска си за 7 клас през 2017 година. Оценяването беше осъществено на база на резултатите от матурите за седми клас, като за победител беше избрано училището, постигнало най-голям ръст при матурите по Математика и Български език и литература през годината, в сравнение с резултатите по същите предмети през 2016 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *