Вълчев: Ще направим електронен портал с информация за учителите в страната

0

Министерството на образованието и науката (МОН) ще подготви електронна платформа с информация за педагогическите специалисти в цялата страна. В нея ще могат да се регистрират всички току що завършили учители и онези, които са излезли от системата, но имат педагогическа правоспособност. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с директори на училищата и детските градини от област Шумен.

Целта на системата е да обобщи данните за търсене и предлагане на учители в различните райони на страната. В нея преподавателите, които не работят в детски градини или училища, ще могат да вписват в кои дисциплини искат да обучават деца. МОН ще събере информация и за броя на педагозите, на които предстои да се пенсионират, като електронната платформа ще помага на директорите да запълнят овакантените места. „Все още нямаме национален недостиг на кадри, а в отделни райони и дисциплини. Благодарение на системата ще знаем в кои области няма обезпеченост на педагогически специалисти и какви са възможностите да я осигурим“, посочи министърът.

Пред директорите Красимир Вълчев представи ангажиментите, заложени в правителствената програма, като акцентира на обхвата и задържането на децата в детска градина и училище. „Целта не е само да ги запишем, а да ги включим ефективно, така че да не отпадат повече. За това са необходими многочасови, индивидуални усилия с децата, работа с родителите, както и допълнителна подкрепа. Очакваме да полагате максимум усилия, но си даваме сметка, че имате нужда от повече финансови средства и облекчаване на административната тежест“, заяви той и допълни, че министерството вече работи в тази насока.

По думите на министъра усилията на МОН са насочени и към професионалното образование. От следващата година ще бъдат превеждани повече средства на професионалните гимназии, които обучават по специалности с бъдещ недостиг на кадри на пазара на труда. Министерството ще изготви такъв списък на професиите на регионално ниво. „Очакваме недостиг във всички сфери, затова трябва да обхванем и да не изпускаме всяко дете. Професионалните гимназии в по-голяма степен трябва да ориентират профилите си спрямо пазара на труда, което ще им осигури по-голямо финансиране. Ще утвърждаме маломерни паралелки по специалности с нисък интерес, но с регионално и национално значение“, обясни Вълчев. Министерството постепенно ще увеличава приема в професионални паралелки за сметка на тези в общообразователните и профилираните училища. Обединените училища също ще трябва да се ориентират към обучение в професионални паралелки, за да задържат децата. Министърът подчерта, че учениците трябва да се мотивират да се обучават по професии, защото в следващите години позциите, изискващи средно техническо образование, ще са по-търсени и по-добре платени.

Той разясни и политиките, които министерството ще изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в средното образование. Според него проектът „Твоят час“ ще се съсредоточи върху осигуряване на допълнително обучение по български език на децата със затруднения. Това се налага заради изискванията на ЕК средствата по програмата да се насочат към подпомагане на децата от уязвими групи с риск от отпадане. Към останалите деца ще бъдат насочени инструментите на националните политики, каза министър Красимир Вълчев. Ще бъде създаден и проект за оигуряване на допълнително обучение по български език на децата и от детските градини, защото именно там те трябва да изградят основата на училищното си образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *