Вълчев: Университетите имат нужда от политики за привличане на млади преподаватели

Висшите училища в страната вече разработват визии за развитието си в следващите 15-20 години. Те ще съдържат идеи за развитие на обучението и профилите и за привличане на млади преподаватели. Визиите ще бъдат обсъждани с Министерството на образованието и науката (МОН), заяви днес министър Красимир Вълчев след изнесено заседание на Съвета на ректорите във Варна. По думите му в последните години приемът се масовизира, а в същото време търсенето от страна на студентите е нерационално спрямо пазара на труда. Това е част от репутационния проблем на университетите.

На днешното заседание ректорите се разбраха да поставят своеобразен мораториум върху по-нататъшното разрастване на мрежата на висшите училища и разкриването на неприсъщи за тях направления. Министър Вълчев им благодари за разбирането на проблемите в системата и акцентира върху продължаващата политика на министерството за преструктуриране на финансирането и приема в университетите. „Системата трябва да работи и с по-малък брой студенти. Има професионални направления, в които искаме да намалим приема чрез финансови механизми, но има такива, в които създаваме стимули на студентите да учат. Разкриването на още филиали означава да уеднаквим висшето образование с гимназиалното. Висшите училища са и научни организации. Освен образование развиват и научна дейност. Акцент върху следващите ни разговори ще са именно научните изследвания. В бюджета за 2018 г. се надяваме да има увеличение на средствата за наука и трябва да докажем обществената им възвръщаемост“, посочи министър Вълчев.

Ректорите на висшите училища определиха днешното заседание като важно за висшето образование. Те ще предложат на МОН и Народното събрание промени, свързани с броя на специалностите. Целта е да бъде пресечена тезата в обществото, че университетите са прекалено много. Председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев заяви проблемът е не в броя, а в обучаването по нетрадиционни специалности за отделните университети. Ректорите ще работят и по промени на Наредбата за дистанционно обучение, която според тях може да обвърже професионалното и висшето образование и да увеличи студентите в българските университети. Бяха обсъждани и възможности за отняма на нормативни текстове, осигуряващи работа на преподавателите по по-слабите специалности, както и за предлагане на стимули за университетите, които освобождават такива преподаватели. Ректорът на Икономическия университет във Варна проф. Пламен Илиев предложи да се създаде минимална граница на размера на студентските такси и тя да бъде обвързана с минималната работна заплата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *