Втори предварителен кандидатстудентски изпит по математика в Техническия университет – София

 

На 10.04.2021 г. от 09:00 часа ще се състои вторият отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по математика за прием в Техническия университет – София за учебната 2021/2022 година. Изпитът ще се проведе чрез използване на специализирана университетска платформа и приложението Google Meet. Допуснатите до изпита трябва да имат отдалечен достъп чрез непрекъсната интернет връзка до компютърна конфигурация с налични и работещи видеокамера и микрофон. Продължителността на изпита е 4 астрономически часа, разделени на два модула по 120 минути, като между тях има 15 минути задължителна почивка. Първият модул се състои от 20 задачи с по-малка трудност, като всяка вярно решена задача носи 1 точка. Вторият модул се състои от 10 задачи с по-голяма трудност, като всяка вярно решена задача носи 2 точки. Максималният брой точки от теста е 40.

На 27.03.2021 г. Техническият университет – София вече успешно проведе отдалечен предварителен изпит по математика, на който се явиха 776 кандидат-студенти. Миналата година ТУ – София беше първото висше училище в България, което организира кандидатстудентски изпити по този модерен начин.

На 10.04.2021 г. ще се състои и отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по рисуване, а на 11.04.2021 г. по композиция. Продължителността на тези изпити е 5 астрономически часа, разделени на три модула по 100 минути, като между тях има две задължителни почивки по 15 минути. С оценките от тези два изпита се кандидатства за специалността „Инженерен дизайн”.

Кандидатстудентската кампания на Техническия университет – София за академичната 2021/2022 г. протича по иновативен начин – всяка седмица в периода от 11.02.2021 г. до 22.04.2021 г.  се провежда онлайн кандидатстудентско студио, по време на което се представят 32-те бакалавърски специалности на 14-те факултета. Студиото се излъчва в YouTube канала на Техническия университет – София на адрес https://www.youtube.com/channel/UCinqGTOodXErbBBW7v01H_A и Facebook страницата на университета – https://www.facebook.com/technicaluniversitysofia .

Съгласно рейтинговата система на университетите Техническият университет – София за поредна година е водещ в шест професионални направления – „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“. В годината на своя 75-годишен юбилей Техническият университет – София стана един от осемте учредители на Европейския технологичен университет EUt+, един нов тип институция на конфедеративна основа,  която предлага на студентите още повече възможности за модерно обучение на най-високо ниво и придобиване на европейски бакалавърски и магистърски степени.

Следващият отдалечен предварителен кандидатстудентски изпит по математика е насрочен на 24.04.2021 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *