ВСУ “Черноризец Храбър” сподели с ученици курса си по лични финанси

0

При голям интерес започна курса по лични финанси, воден от изявения български финансист и университетски преподавател проф. д-р Даниела Бобева. Факултет “Международна икономика и администрация” на Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” сподели курса и покани за участие в него ученици в гимназиален етап на обучение. Наравно със студентите се включиха повече от 35 ученици от 8. до 12. клас от Варненската търговска гимназия “Г. С. Раковски”, I ЕГ, IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”, СУ “Гео Милев”, СУ за ХНИ “Константин Преславски”, НУИ “Добри Христов” във Варна, а също и от Профилираната гимназия за романски езици в Бургас, Професионалната гимназия по лека промишленост в Монтана, Средното училище за европейски езици “Св. Кирил Философ” в Русе, Профилираната природоматематическата гимназия “Нанчо Попович” в Шумен и др.

В продължение на 30 часа ученици и студенти от първи курс ще се обучават как да планират и управляват личните си финанси, как да изградят свой личен икономически модел на бъдещото си развитие, как и доколко да рискуват, как да спечелят пари, но и да реализират мечтите и идеите си. Целта е да се придобият знания за вземане на разумни финансови решения, като се постига максимален финансов ефект и ефективно управление на рисковете.

В първата си лекция проф. Бобева засегна икономическите основи на личните финанси. Участниците коментираха понятия като инфлация и дефлация, тежест на потребителската кошница, а също и формиране на личния бюджет. Гостуващите ученици получиха задача да представят български пословици и поговорки, свързани с парите, богатството и бедността и да изследват влиянието на народопсихологията върху личните финанси.

Курсът продължава в междусрочната ваканция – 1, 2, 3 февруари, както и в началото на следващата седмица – 8, 9 и 10 февруари 2022 г. от 8,45 до 12,50 ч. Гимназистите все още могат да се регистрират за участие.

Проф. д-р Даниела Бобева е преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” и международен финансов експерт с над 20-годишен опит. Тя е заместник министър-председател на България в периода 2013 – 2014 г. и министър на търговията (1997 г.). В продължение на 11 години е директор на Европейската и международна дирекция в БНБ. Управлява проекти за въвеждане на европейските принципи и добри практики в банковата система на Египет, Черна гора, Сърбия, Албания, Македония. Бивш председател на агенцията за чуждестранни инвестиции (1995-1996).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *