ВСУ „Черноризец Храбър” разширява профила на магистърска програма със социално предприемачество

0

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” разширява профила на магистърската програма „Предприемачество” като поставя акцент върху социалното предприемачество, чрез което компаниите, организациите и отделните личности могат да създават, финансират и внедряват решения за социални, културни и екологични проблеми.

Обучението в програмата цели да развие умения, необходими за ефективно стартиране и изпълнение на предприемачески проекти в различни сфери – социални услуги, изкуство, култура, образование и др. Програмата ще активира предприемаческия потенциал и дух на иновации, които ще подготвят студентите да изпълняват въздействащи социални проекти. В магистърската програма се поставя фокус върху обучението по финансиране, управление, мониторинг и контрол на нестопанските организации, публично-частните партньорства, икономиката и управлението на човешките ресурси, управлението на предприемаческия и иновационен процес.

Новото направление „Социално предприемачество” е подходящо за работещи и експерти в социалната сфера, образованието, културата и др. Обучението в магистърската програма е на български език и е с продължителност два семестъра.

Социалното предприемачество ще ползва опита на магистърската програма по предприемачество, която пренесе в България най-добрите практики на лектори от Силициевата долина, както и богатия опит на световно известни предприемачи, постигнали впечатляващи резултати в различни области.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *