Варненският свободен университет стартира магистърска програма по киберсигурност

0

Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” инициира проект „Черноморска академия за сигурност“. Инициативата е в отговор на усилията на университета да даде своя принос в разработването на практико-приложните въпроси на киберсигуростта и интелигентните системи за сигурност, както и обучението на високо квалифицирани кадри в тази област. Стремежът на университета е да даде решение в проблемите на противодействието на киберзаплахите в нашата страна.

Проектът за „Черноморската академия за сигурност“ ще бъде представена на 16 март 2019 г. от 10.00 ч. в Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет. В нея ще участват водещи експерти, учени и изследователи от Израел, Европейския съюз, България и др., сред които: Ариел Коен – в ТОП 5 на водещите експерти по сигурността в света; Денис Баринов – директор “Образование” в „Лаборатория Касперски“ – най-голямата европейска компания, специализирана в разработката на антивирусен софтуер; акад. Стефан Воденичаров – министър на образованието и науката през 2013 г., председател на Българската академия на науките, вписан в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство през 2006 г.; чл.кор. Стефан Хаджитодоров – директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН и др.

Ще бъдат представени две иновативни магистърски програми на Варненския свободен университет „Киберсигурност“ и „Интелигентни системи за сигурност“. Това са първите програми в България, които ще подготвят висококвалифицирани специалисти за противодействие на киберпосегателства. Магистърските програми са част от приоритетния проект на университета „Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване“. Те ще се провеждат в редовна и задочна форма а обучение, като продължителността им е три семестъра за една календарна година.

В магистърската програма „Киберсигурност“ Варненският свободен университет ще подготви първите български „кибербойци“. Програмата предлага специализирани избираеми дисциплини в две основни направлвния – Data Science – за подготовка на напреднали анализатори, и HealthTech – за кариера в областта на здравната сигурност. Студентите ще бъдат обучавани в информационни технологии, право, ще получат специфични познания в сферата на националната сигурност. Бъдещите «кибербойци» ще разчитат още на богата обща култура – съобразителност, аналитично мислене, знания по народопсихология, странознание и т.н. Произходът, религиозната принадлежност, спецификата на културно-цивилизационен модел внасят допълнителни специфични знания.

Магистърската програма „Интелигентни системи за сигурност“ е насочена към управлението и анализа на данни в сферата на сигурността. Обучението е базирано на ключови области на модерни системи и технологии за мониторинг, пространствен анализ, трансгранично сътрудничество в случаи на бедствия, аварии и катастрофи, организация и управление на сигурността и обществения ред. Използват се съвременни техники и средства за наблюдение от земната повърхност, въздуха и космоса, а също и дигитални технологии за визуализация, моделиране, идентифициране и проследяване на процеси и обекти в космоса.

За магистърските програми „Киберсигурност“ и „Интелигентни системи за сигурност“ може да се кандидатства до края на март.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *