България подкрепя увеличение на финансирането на програма „Еразъм+“

0

Министерският съвет одобри позицията на България по основните въпроси на редовното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 14 декември в Брюксел. Две са основните теми в дневния ред на лидерите на държавите от ЕС – „Сигурност и отбрана“ и „Социално измерение, образование и култура“.

Страната ни подкрепя увеличението на инвестициите в програмата „Еразъм+“ с цел по-голяма мобилност, повече разпространение и прилагане на знания и общи ценности в Европа. Очакванията на България са свързани и с това да се постигне по-отворен характер на европейските програми чрез използването на инструментите на образователната дипломация за ефективно сътрудничество с други региони, вкл. и Западните Балкани.

България се обявява и в полза на задълбочаването на интеграционните процеси в областта на европейската отбрана. Целта на всички страни-членки трябва да бъде укрепване на способността на ЕС да защити сигурността на своите граждани и да провежда ефективна обща политика за сигурност и отбрана. Тези процеси не трябва да водят до разделения между държавите-членки. Задълбочаването на отбранителното сътрудничество между държавите-членки на ЕС също така не трябва да дублира усилията на НАТО и водещата му роля в колективната отбрана на Европа.

В своите виждания за дискусията по социалните въпроси България нарежда сред приоритетите си бъдещето на трудовата политика и развитието на човешките ресурси, модернизирането на законодателството в областта на социалната сигурност, елиминирането на неравенствата на пазара на труда, включително и в областта на заплащането между жените и мъжете и включването на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото.

На 15 декември Европейският съвет ще заседава във формата по чл. 50 от ДЕС, за да направи преглед на актуалното състояние на преговорите за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

Одобрена беше и позицията на България за заседание на Съвета „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе на 18 декември в Брюксел. На него се очаква енергийните министри да постигнат общ подход по законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, свързани с управлението на Енергийния съюз, енергията от възобновяеми източници и електроенергийния пазарен модел. Постигането на общ подход е условие за очертаване предварителната позиция на Съвета, като основа за подготовката на преговори с Европейския парламент.

В дневния ред е включено и представяне на програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на енергетиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *