АУБ въвежда нов формат в учебната програма

0

Американският университет в България (АУБ) въвежда нов формат в учебната програма, за да отговори на нарасналия брой нови студенти и да предложи модерно решение за настаняване в период, в който предстои разширение на кампуса в Благоевград.

„Софийски семестър“ дава възможност на желаещите студенти да посещават набор от курсове в модерната софийска точка – „Илиев“ център, като предметите включват стратегически мениджмънт, потребителско поведение, управление на човешките ресурси, социално предприемачество, връзки с обществеността и др.

Все повече студенти от България, региона и света кандидатстват в АУБ, водени от стремежа за глобално по дух и пълноценно висше образование, което открива сериозни кариерни хоризонти. В същото време дигитално свързаният ни свят поставя особено големи предизвикателства пред висшите училища – да създават и поддържат общности по време на и след следването. В това отношения АУБ е ролеви модел. Броят на нови студенти в университета расте, а „Софийски семестър“ е решението, което дава нов модел на обучение, като не отнема от фактора общност, а го надгражда.

Въвеждаме с голям ентусиазъм и поглед в бъдещето нашия изнесен семестър, който ще разшири кръгозора на студентите“, пояснява президентът на АУБ д-р Дейвид Еванс. „Всъщност всичко започна с огромния брой нови студенти, които кандидатстват в АУБ. Тяхната численост нараства много бързо и кампусът започна да ни отеснява. Сега студентите, които желаят, ще могат да прекарат нов, различен и вдъхновяващ семестър в столицата – като сме им осигурили оптимални условия за обучение в „Илиев“ център, чудесни възможности за стажове и професионално развитие, както и отлични битови условия. Всичко това постигнахме чрез плодотворни партньорства с различни бизнеси в София. Най-важното в тази идея е комплексният подход, който се базира на изграждането на устойчива общност, с каквато ние с право се гордеем. Както е известно, АУБ работи по системата liberal arts, а при нея студентът и неговият интерес са в центъра на всички дейности“, допълва той.

Инвестициите в растеж отнемат време, но на търсенето трябва да се отговори в момента. „Софийски семестър“ представлява творческо и гъвкаво решение на нарастващия интерес към университета, което не само отговаря на нуждите на студентите, но ги подготвя и за предизвикателствата на бъдещето. Предимствата на София като локация са огромни – гостуване на лектори-практици от бизнеса, както и организиране на учебни посещения и срещи във водещи компании. Особено ценни са възможностите за стажове, които обикновено са достъпни само онлайн за студентите, които остават в кампуса в Благоевград.

Студентите от „Софийски семестър“ ще се насладят на културна програма от планирани събития през целия семестър. Възможностите включват посещения на музеи и културни събития (например музика, театър, танци, кино и т.н.), празнични партита, събирания на Асоциацията на възпитаниците на АУБ, публични събития на АУБ като лекции и семинари, организирани от програмата EMBA, филмови вечери в Илиев център и прием в дома на зам.-ректора.

На студентите ще бъде осигурен транспорт до АУБ в няколко ключови случая по време на семестъра, за да се върнат в кампуса на Благоевград за събития с цялата общност, като студентите, разбира се, са добре дошли да участват във всички събития в кампуса на Благоевград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *