YFU България дава 20 стипендии за глобални млади лидери

Програмите за междукулултурен ученически обмен на YFU имат за цел да насърчат ново поколение млади лидери и да им помогнат да придобият умения и опит, с които да се изправят пред големите предизвикателства на нашето време.

Тази година YFU България отпуска 20 стипендии “Глобални млади лидери” на стойност между 500 лв. и 3500 лв. на мотивирани български ученици. Тези стипендии са предназначени за млади хора, които изразяват социална ангажираност и отношение към актуални теми, които генерират промяна и имат потенциал да променят света около себе си.

„Искаме да подкрепим и да стимулираме ученици с лидерски потенциал, които тъесят възможност да опознаят света и вярват в бъдещата роля, която могат да изиграят в него”, споделят от екипа на YFU.

Кандидатури за стипендии се приемат до 10 декември 2020 г. За повече информация: www.yfu.bg / info@yfu.bg /+359 894 734 129.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *