учители

Иновативната платформа TeachMe обучава безплатно учителите да преподават ефективно онлайн

  TeachMe.bg e иновативна образователна платформа, която едновременно ще помага на учителите и учениците да подобрят своите знания, съчетавайки всички...

Всички учители ще получат възнагражденията си за времето на обучение в електронна среда

Всички договорени трудови възнаграждения на педагогическите специалисти за периода на дистационно обучение ще бъдат изплатени. Това реши Отрасловият съвет за...

МОН създаде национална електронна библиотека на учителите

Министерството на образованието и науката създаде Национална електронна библиотека на учителите. В това хранилище за електронно съдържание https://e-learn.mon.bg/ има възможност за публикуване...

Samsung стартира обученията за създаване на онлайн портфолио на учители и ученици в платформата Smart Classroom

Онлайн портфолиото на платформата е част от проектите за корпоративна социална отговорност на компанията и е изцяло съобразено с изискванията...

Вълчев: Трябва да бъдат подкрепени креативните учители, за да се повиши функционалната грамотност

Учителите трябва да бъдат подпомогнати да прилагат креативни и иновативни подходи, за да се повиши функционалната грамотност на учениците и...