учители

ВУЗФ организира Втора национална конференция за повишаване на квалификацията на учителите

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми...