SAP Labs България мотивира студентите да учат и през лятото

0

изтеглен файл (1)За трета поредна година, SAP Labs България проведе студентски летни практики, като събра близо 220 млади ИТ специалисти. Както съобщава технологичният сайт Pixelmedia.bg, като резултат от инициативата през последните три години компанията разшири значително сътрудничеството си с българските университети и училища.

В рамките на студентската лятната практика и в продължение на две седмици студенти от Технически университет, София и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се възползваха от възможността да научат от „първа ръка“ как се разработва софтуер – както теоретично, така и практически. Доброволци от SAP Labs България, едно от ключовите подразделения на софтуерния гигант SAP SE, бяха домакини и лектори, споделяйки с младежите професионалния си опит в сферата на софтуерната архитектура и дизайн.

„Бъдещите специалисти трябва да бъдат подготвени, че търсените знания и умения в ИТ бизнеса не са само чисто технически. Освен тях, добрият професионалист трябва да притежава умения за работа в екип, за презентиране, за определяне на приоритети. Това се опитваме да дадем като добавена стойност по време на нашите летни практики.“, казва Стоян Велев, мениджър Екипи в SAP Labs България и активно действащ лектор и ментор на студенти.

Програмата на студентите през първите няколко дни включва лекции и теоретично запознаване както с най-„горещите“ технологични тенденции като In-Memory, Cloud Computing и Mobile, така и със съвременните методологии и принципи за управление на проекти, създаване на софтуерни архитектури, потребителско изживяване, прототипиране, документиране, поддръжка и жизнен цикъл на софтуерните продукти. След това те се разделят на отбори, като всеки отбор има свой ментор, с помощта на когото подготвя практически проект. В последния ден отборите презентират готовите приложения, които са разработили на база на усвоените знания. Практикантите представят не само техническите си познания, но и функционалните предимства и икономическата значимост на приложенията си.

Сътрудничеството около летните практики на SAP Labs България с Технически университет, София датира от 2012 г. „Искам да благодаря на колегите от SAP Labs България за усилията, които знам, че са на абсолютно доброволни начала – което ги прави още по-значими в моите очи. Извън университета, в рамките на летните практики, студентите имат уникалната възможност да видят реалната работа и то в голям мащаб. Това е една от първите важни стъпки към бъдещата им кариера.“, каза по време на закриването проф. д-р Даниела Гоцева, зам.-декан на Факултет „Компютърни системи и управление” към Технически университет, София.

„Приоритет на SAP Labs България е да участва в професионалното развитие на младите таланти. Стремим, се да надграждаме получените знания в университетите и да подготвим студентите за реалната работна среда.“, обясни Бисер Цветков, мениджър в SAP Labs България и главен организатор на инициативата „Тази година е трета поредна и интересът е по-голям от всякога. Участваха 174 студенти от Технически университет, София и 40 от Софийски университет “Св. Климент Охридски“. Менторите споделиха, че студентите бързо навлизат в спецификата на новите технологии и са много ентусиазирани от облачните и мобилните приложения. Част от идеите, които студентите имаха в тази насока, бяха успешно имплементирани в техните практически проекти.“, допълва Цветков.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, и по-конкретно Факултетът по математика и информатика, се включва за пръв път в инициативата на SAP Labs България. „По времето, когато аз бях студент, такива инициативи бяха немислими. Затова сега съм изключително щастлив, че студентите имат възможност да видят в реална среда работа от такъв голям мащаб и важност.“, обърна се към студентите доц. д-р Атанас Семерджиев, зам.-декан на Факултета по математика и информатика. „Малко са компаниите в България, които подпомагат младите специалисти. Надявам се инициативата да бъде един добър пример за всички – за студентите, за компаниите, за ИТ бранша, като цяло.“, продължи той.

При желание студентите, участвали в летните практики, могат да кандидатстват и за стажантската програма на компанията. В случай, че бъдат одобрени, те имат шанс да бъдат част от голямото семейство на SAPLabs България за 6 месеца и да се докоснат още по-задълбочено и по-отблизо до процеса по разработване на софтуер, облачните (Cloud) технологии и разрешаването на технически казуси на световноизвестни клиенти на SAP.

„SAP Labs България се стреми да подкрепя развитието на ИТ потенциала в България. Страната ни е доказана световна сила в областта на математиката и информатиката, за което свидетелстват и многобройните отличия, които младите ни таланти печелят неуморно по международни състезания. Образованието има нужда от подкрепата на бизнеса и ние, смело можем да заявим, че имаме личен принос в това направление. В случай, че искаме да бъдем от помощ на образованието, всички ние, като представители на ИТ бизнеса, трябва да го правим ръка за ръка с висшите учебни заведения.“, обобщи идеята на образователната инициатива изпълнителният директор на компанията Радослав Николов.

Освен ежегодните летни практики за студенти, служители на SAP Labs България, на напълно доброволни начала, провеждат курсове във водещи университети – Технически университет, София, Софийски университет и Пловдивски университет. Компанията отскоро стартира и нова „кампания“ за предоставяне на стипендии на най-добре представилите се ученици на национални и международни олимпиади по математика и информатика, както и да подпомага други инициативи в тази сфера.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *